Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:14 ΜΜ CET
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:47 ΜΜ CEST
Schizoporella unicornis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Schizoporella unicornis, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:53 ΜΜ CEST
Processa - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Γένος Processa, Ένα μέλος του Προκεσοειδή (Υπεροικογένεια Processoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:44 ΜΜ CET
Schizoporella unicornis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Schizoporella unicornis, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:12 ΜΜ CET
Nucella lapillus - Photo (c) Leonid Rasran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid Rasran
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Nucella lapillus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:28 ΜΜ CET
Amphisbetia operculata - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Amphisbetia operculata, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:01 ΜΜ CET
Schizoporella unicornis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Schizoporella unicornis, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:35 ΜΜ CET
Ammothea hilgendorfi - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Ammothea hilgendorfi, Ένα μέλος του Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:13 ΜΜ CET
Austrominius modestus - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Austrominius modestus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:33 ΜΜ CET
Cryptosula pallasiana - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Cryptosula pallasiana, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:23 ΜΜ CET
Marsenia perspicua - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Marsenia perspicua, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:12 ΜΜ CET
Jaera albifrons - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Σύνθετο Jaera albifrons, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:45 ΜΜ CET
Aslia lefevrei - Photo (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Aslia lefevrei, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 02:12 ΜΜ CET
Cryptosula pallasiana - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Cryptosula pallasiana, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκολλητσίδα (Lepadogaster candolii)

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 04:33 ΜΜ CET
Πρασινοκολλητσίδα - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Πρασινοκολλητσίδα (Lepadogaster candolii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 02:38 ΜΜ CET
Lamellaria latens - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Lamellaria latens, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:17 ΜΜ CET
Nymphon - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Γένος Nymphon, Ένα μέλος του Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelkervarec

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 02:04 ΜΜ CET
Chthamalus montagui - Photo (c) António Pena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Chthamalus montagui, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024

Τόπος

espiguette (Google, OSM)
Tethys fimbria - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Tethys fimbria, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrebot

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Un peu échappé de culture dans la partie centrale du jardin alpin

Cerinthe minor - Photo (c) Dmytro Svyrydiuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmytro Svyrydiuk
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Cerinthe minor, Ένα μέλος του Κερίνθη (Γένος Cerinthe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobymeester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Cygnus columbianus bewickii - Photo (c) Maga-chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Cygnus columbianus ssp. bewickii, Ένα μέλος του Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:39 ΜΜ CET
Trivia arctica - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Trivia arctica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:43 ΜΜ CET
Aiptasia couchii - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Aiptasia couchii, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:58 ΜΜ CET
Aiptasia couchii - Photo (c) Claudia Jeannette Pérez Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudia Jeannette Pérez Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Aiptasia couchii, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:01 ΜΜ CET
Vorticeros luteum - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Vorticeros luteum, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:16 ΜΜ CET
Plagioecia patina - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Plagioecia patina, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:26 ΜΜ CET
Cingula trifasciata - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Cingula trifasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαρίδα (Ανθυποτάξη Caridea)

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:26 ΜΜ CET
Periclimenes sagittifer - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Periclimenes sagittifer, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογωβιός (Gobius niger)

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:18 ΜΜ CET
Μαυρογωβιός - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Μαυρογωβιός (Gobius niger)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouangelez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 08:28 ΜΜ CET
Pisidia longicornis - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη pierrecorbrion: Pisidia longicornis, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 722