Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

julian27698

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 06:23 ΜΜ EST
Ευφορβιοειδή - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabbybirk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 06:28 ΜΜ EST
Euphorbia - Photo (c) Cayambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Τμήμα Euphorbia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andricus98

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022

Τόπος

Vernasca (Google, OSM)

Περιγραφή

sexual generation = Cerroneuroterus aggregatus

https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5418.2.2

Cerroneuroterus minutulus - Photo (c) Alessandro G., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alessandro G.
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Cerroneuroterus minutulus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_o

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Italy (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)

Παρατηρητής

ideckman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 02:06 ΜΜ EST
Liriope - Photo (c) Nicole Renee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicole Renee
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Liriope, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystals23

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 01:03 ΜΜ EST
Liriope - Photo (c) Nicole Renee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nicole Renee
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Liriope, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)

Παρατηρητής

fsccortez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:40 ΜΜ CST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αγαπόρνιθα Του Fischer - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

kac9435

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:38 ΠΜ EST

Τόπος

Palm Coast (Google, OSM)
Dianella - Photo (c) White Lavender, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by White Lavender
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Dianella, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

jeanne618

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 10:26 ΠΜ EST
Dianella - Photo (c) White Lavender, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by White Lavender
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Dianella, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violetta14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:02 ΜΜ CEST
Hyphantria cunea - Photo (c) ctatman7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Hyphantria cunea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)

Παρατηρητής

alessandramm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:43 ΠΜ EST

Τόπος

Wilmington (Google, OSM)
Dracaena fragrans - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Ho
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Dracaena fragrans, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν (Heliotropium europaeum)

Παρατηρητής

paola735

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:46 ΜΜ CET
Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Ηλιοτρόπιον Το Ευρωπαϊκόν (Heliotropium europaeum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciogiuniobruto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 05:05 ΜΜ CET
Erigeron karvinskianus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Erigeron karvinskianus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlamundo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 12:40 ΜΜ PST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Crassula ovata - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Crassula ovata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelien46546

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 11:35 ΠΜ CEST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geert112

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 01:30 ΜΜ CEST
Chamaedorea elegans - Photo (c) Homero Bennet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Homero Bennet
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Chamaedorea elegans, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geert112

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 01:35 ΜΜ CEST
Pachira aquatica - Photo (c) Edegar Bernardes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edegar Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Pachira aquatica, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geert112

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 01:36 ΜΜ CEST
Sansevieria trifasciata - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Sansevieria trifasciata, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

jeanine_heinen

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:04 ΠΜ CEST
Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

vincent_kuypers

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernestkroeze

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 05:08 ΜΜ CEST
Tagetes - Photo (c) Simon Nyholt Petersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Nyholt Petersen
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Tagetes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsnel

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 12:11 ΜΜ CEST
Agapanthus - Photo (c) Emanuel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emanuel Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Agapanthus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

femke7621

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 03:33 ΜΜ CEST
Gonialoe variegata - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Gonialoe variegata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jules_van_den_berg

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:06 ΜΜ CEST
Chamaedorea elegans - Photo (c) Homero Bennet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Homero Bennet
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Chamaedorea elegans, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jules_van_den_berg

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:06 ΜΜ CEST
Haworthiopsis - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Haworthiopsis, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyda14056

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:58 ΠΜ CEST
Begonia - Photo (c) Lily, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lily
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Γένος Begonia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinpullen

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 08:36 ΜΜ CEST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

misosoep

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Gezaaid als zijnde kropsla. Maar blad is niet lekker en stekelig. Iemand een idee welke plant dit wel is?

Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem1975

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:34 ΠΜ CEST
Fragaria × ananassa - Photo (c) Justin Jacobs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justin Jacobs
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Fragaria × ananassa, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

phchen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 05:59 ΜΜ CEST
Αίσκουλος - Photo (c) rinnior, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philodendronjoe: Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 48880