Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:25 ΠΜ CEST
Sciara - Photo (c) 
James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γένος Sciara, Ένα μέλος του Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dedete

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:33 ΠΜ CEST
Melitaea cinxia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Melitaea cinxia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

florence66

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:12 ΜΜ CEST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos (Locusta migratoria)

Παρατηρητής

denisl3108

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:46 ΜΜ CEST
Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique Baquero
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:06 ΠΜ CEST
Miramella alpina subalpina - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Miramella alpina ssp. subalpina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radwan74

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:04 ΜΜ CEST

Τόπος

Valserhône (Google, OSM)
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Tettigonia viridissima, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:10 ΜΜ CEST
Miramella alpina subalpina - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Miramella alpina ssp. subalpina, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jllq

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:17 ΜΜ CEST
Pholidoptera griseoaptera - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Pholidoptera griseoaptera, Ένα μέλος του Φολιδόπτερα (Γένος Pholidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrsavon

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:50 ΜΜ CEST
Antaxius hispanicus - Photo (c) ramonhoms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramonhoms
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Antaxius hispanicus, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδα (Γένος Oedipoda)

Παρατηρητής

alexis_be

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:05 ΜΜ CEST
Οιδίποδα - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Οιδίποδα (Γένος Oedipoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloe_25

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:56 ΜΜ CEST
Calliptamus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γένος Calliptamus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coll39

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:02 ΜΜ CEST
Ruspolia nitidula - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Ruspolia nitidula, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

dp11

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 06:03 ΜΜ CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipiok

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 03:56 ΜΜ CEST
Euchorthippus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γένος Euchorthippus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrinou

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:29 ΜΜ CEST
Calliptamus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γένος Calliptamus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrinou

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:38 ΜΜ CEST
Tylopsis lilifolia - Photo (c) Hectonichus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Tylopsis lilifolia, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipiok

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 03:23 ΜΜ CEST
Calliptamus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γένος Calliptamus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilystragapede

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:27 ΜΜ CEST
Decticus albifrons - Photo (c) nihanparlak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nihanparlak
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

torinsaurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:05 ΜΜ CEST
Saga pedo - Photo (c) Sylvain Gamel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Saga pedo, Ένα μέλος του Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

le_gallo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:36 ΠΜ CEST
Arcyptera fusca - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Arcyptera fusca, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

tissemalaine

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 10:22 ΠΜ CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracostyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:19 ΠΜ CEST
Decticus verrucivorus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Decticus verrucivorus, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracostyle

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:54 ΠΜ CEST
Arcyptera fusca - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Arcyptera fusca, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_quattrociocchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:36 ΠΜ CEST

Τόπος

Frontonas, France (Google, OSM)
Bicolorana bicolor - Photo (c) sanca13, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Bicolorana bicolor, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudyclaeys

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:51 ΠΜ CEST
Tettigonia viridissima - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Tettigonia viridissima, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

williamgosselin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 07:53 ΠΜ CEST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gauchon

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:17 ΜΜ CEST
Meconema thalassinum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Meconema thalassinum, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriedemol

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:48 ΜΜ CEST
Κοινή Ακρίδα Της Μακίας - Photo (c) jessica09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jessica09
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Κοινή Ακρίδα Της Μακίας (Pezotettix giornae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

guy330

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Mérindol, France (Google, OSM)
Saga pedo - Photo (c) Sylvain Gamel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Saga pedo, Ένα μέλος του Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

guy330

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Mérindol, France (Google, OSM)
Σάγκα - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη philaeus: Σάγκα (Γένος Saga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 206