Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammoph11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:22 ΠΜ CST
Microchera cupreiceps - Photo (c) tyler_mcclain925, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Microchera cupreiceps, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 04:23 ΠΜ CST
Euphonia minuta - Photo (c) Ingrid Macedo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ingrid Macedo
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Euphonia minuta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach_cava

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)
Buteogallus anthracinus - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Buteogallus anthracinus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 03:40 ΜΜ CST
Selasphorus scintilla - Photo (c) Carol Foil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Selasphorus scintilla, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrharrisscience

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:19 ΠΜ CST
Euphonia hirundinacea - Photo (c) Maris Pukitis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Euphonia hirundinacea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samrawlins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 07:58 ΠΜ CST
Tolmomyias sulphurescens - Photo (c) Salvador Poot Villanueva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Salvador Poot Villanueva
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Tolmomyias sulphurescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika1019

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 02:27 ΜΜ CST
Daptrius chimachima - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika1019

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 06:57 ΠΜ CST
Eurypyga helias - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Eurypyga helias, Ένα μέλος του Ευρυπυγόμορφα (Τάξη Eurypygiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammoph11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:51 ΠΜ CST
Manacus candei - Photo (c) Cornelio Chablé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cornelio Chablé
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Manacus candei, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika1019

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 06:06 ΠΜ CST
Calocitta formosa - Photo (c) Dominik Hofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Calocitta formosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrharrisscience

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:18 ΠΜ CST
Saltator maximus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Saltator maximus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrharrisscience

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:12 ΠΜ CST
Euphonia gouldi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Euphonia gouldi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrharrisscience

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:23 ΠΜ CST
Stilpnia larvata - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Stilpnia larvata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrharrisscience

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 07:09 ΠΜ CST
Ramphocelus sanguinolentus - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Ramphocelus sanguinolentus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeyaxha

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 05:45 ΜΜ CST
Momotus lessonii - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Momotus lessonii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:47 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Euphonia imitans - Photo (c) David Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Euphonia imitans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:47 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Chloroceryle aenea - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Chloroceryle aenea, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:47 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Myiozetetes granadensis - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Myiozetetes granadensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Trogon massena - Photo (c) Johannes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Johannes
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Trogon massena, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Ramphocelus passerinii - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Ramphocelus passerinii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Eurypyga helias - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Eurypyga helias, Ένα μέλος του Ευρυπυγόμορφα (Τάξη Eurypygiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Sporophila corvina - Photo (c) Rolando Chavez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rolando Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Sporophila corvina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 07:07 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Eutoxeres aquila - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Eutoxeres aquila, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 05:52 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Malacoptila panamensis - Photo (c) Jenn Sinasac, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenn Sinasac
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Malacoptila panamensis, Ένα μέλος του Γκαλμπουλόμορφα (Τάξη Galbuliformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 06:05 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Coereba flaveola - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Coereba flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brinajh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 02:35 ΜΜ CST

Τόπος

Jacó (Google, OSM)
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigel_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 08:42 ΠΜ CST
Campylopterus hemileucurus - Photo (c) Chris Rohrer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Rohrer
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Campylopterus hemileucurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)

Παρατηρητής

hugosantacruz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 06:22 ΜΜ CST

Τόπος

Macaw Lodge (Google, OSM)
Ποικιλόμορφος Σκίουρος - Photo (c) Norman Salazar Arguedas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Norman Salazar Arguedas
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2016 12:43 ΠΜ CST

Περιγραφή

Timestamp -16 hours
2424

Euphonia gouldi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Euphonia gouldi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 10:18 ΠΜ CST
Hapalocrex flaviventer - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη phil_crimson: Hapalocrex flaviventer, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9808