Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:38 AM CET

Τόπος

Lamorlaye, France (Google, OSM)
Helleborus foetidus - Photo (c) Louis Pétoux, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Louis Pétoux
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Helleborus foetidus, Ένα μέλος του Ελλέβορος (Γένος Helleborus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 05:09 PM CET
Jasione montana - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Jasione montana, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 03:18 PM CET
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:03 AM CET
Rosa spinosissima - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Rosa spinosissima, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:14 AM CET
Argentina anserina - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:23 AM CET
Medicago arabica - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cin-Ty Lee
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Medicago arabica, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:35 AM CET
Veronica spicata - Photo (c) rosepetal236, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Veronica spicata, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:42 AM CET
Γαλανάγκαθο - Photo (c) Jan Sierens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jan Sierens
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Γαλανάγκαθο (Eryngium maritimum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:44 AM CET
Calystegia soldanella - Photo (c) Antonio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antonio
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Calystegia soldanella, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 12:45 PM CET
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Wikimedia Commons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:46 AM CET
Iris foetidissima - Photo Jymm, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Iris foetidissima, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:46 AM CET
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 04:13 PM CET
Veronica serpyllifolia - Photo (c) Phil Garnock-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Veronica serpyllifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 04:15 PM CET
Lepidium didymum - Photo (c) 博甫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 博甫
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Lepidium didymum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:50 AM CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 02:57 PM CET
Asplenium marinum - Photo (c) adrien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Asplenium marinum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:13 PM CET
Hydnum repandum - Photo (c) Piotr Lukasik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Piotr Lukasik
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Hydnum repandum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίσσα (Coprinopsis picacea)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:23 PM CET
Κίσσα - Photo (c) Frida Eyjolfs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Κίσσα (Coprinopsis picacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:43 PM CET
Δασική Οξιά - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:05 PM CET
Viburnum lantana - Photo (c) Radio Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Viburnum lantana, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:09 PM CET
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:27 PM CET
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 01:49 PM CET
Viburnum lantana - Photo (c) Radio Tonreg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Viburnum lantana, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 03:19 PM CET
Ασπλήνιο Ο Επιτοίχιος Απήγανος - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Ασπλήνιο Ο Επιτοίχιος Απήγανος (Asplenium ruta-muraria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 12:03 PM CET
Castanea sativa - Photo (c) josefwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by josefwirth
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Castanea sativa, Ένα μέλος του Καστανιά (Γένος Castanea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 02:09 PM CET
Pimpinella saxifraga - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Pimpinella saxifraga, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 12:48 PM CET
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Picardie, FR (Google, OSM)
Gentiana cruciata - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Gentiana cruciata, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 03:51 PM CET
Lamium galeobdolon argentatum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Lamium galeobdolon ssp. argentatum, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015
Cypripedium calceolus - Photo (c) Pascal Blachier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη petit_bonnier: Cypripedium calceolus, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 39