Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 03:09 ΜΜ CEST
Dotidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Οικογένεια Dotidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 11:50 ΠΜ CEST
Doto coronata - Photo (c) Roza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roza
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Doto coronata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 03:24 ΜΜ CEST
Dotidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Οικογένεια Dotidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 07:39 ΜΜ CET
Doto coronata - Photo (c) Roza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roza
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Doto coronata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015
Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015
Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2015
Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 05:48 ΜΜ CEST
Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:06 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:49 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Coryphella gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella gracilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 12:43 ΜΜ UTC
Trinchesia cuanensis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Trinchesia cuanensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 07:30 ΠΜ UTC
Coryphella verrucosa - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Coryphella verrucosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015
Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015
Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2015
Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 05:48 ΜΜ CEST
Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:06 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:49 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Microchlamylla gracilis - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Microchlamylla gracilis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

@jeffgoddard this is the same individual I sent you a photo of earlier.

Tenellia adspersa - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Tenellia adspersa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 1973 06:15 ΜΜ GMT

Τόπος

Norfolk, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Brackish Lagoon at TF648313

Tenellia adspersa - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Tenellia adspersa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlavanw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2007 04:41 ΜΜ CET
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlavanw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2008 10:00 ΜΜ SAST
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlavanw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2008 12:00 ΠΜ CET
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim-anderson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2005 12:05 ΜΜ BST
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamsynmann

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021

Περιγραφή

10mm length
5m depth
right next to the other one uploaded in photos.

Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 09:26 ΜΜ CEST
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 09:29 ΜΜ CEST
Hermaea bifida - Photo (c) Pascal GIRARD, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Hermaea bifida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 01:46 ΜΜ CEST
Janolus hyalinus - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Janolus hyalinus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinekk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018

Τόπος

Drøbak, NO-AK, NO (Google, OSM)
Doto maculata - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Doto maculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 07:40 ΜΜ CET
Doto hydrallmaniae - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη peterhvanbragt: Doto hydrallmaniae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 51