Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:03 ΜΜ CDT
Meconema thalassinum - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema thalassinum, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:13 ΠΜ CEST
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:45 ΠΜ CEST

Τόπος

Bonn (Google, OSM)
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 02:11 ΜΜ CEST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 06:04 ΜΜ CEST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santis

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 01:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Bonn, Germany (Google, OSM)
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:01 ΜΜ CEST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:32 ΜΜ CEST
Catocala promissa - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Catocala promissa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coanne

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 09:22 ΜΜ AEST
Phricta spinosa - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Phricta spinosa, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 08:40 ΜΜ AEST
Phricta spinosa - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Phricta spinosa, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ni29

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:42 ΜΜ CEST

Τόπος

Am Vogelsang (Google, OSM)
Oedemera nobilis - Photo (c) Joe Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Holt
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Oedemera nobilis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

yymng

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:34 ΜΜ CEST
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim78

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:10 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Vielleicht eine Tigermücke?

Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scheddy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:56 ΜΜ CEST
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Σύνθετο Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

mic27

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Köln (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swsankt

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:18 ΜΜ CEST

Τόπος

Sankt Augustin (Google, OSM)
Oedemera nobilis - Photo (c) Joe Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Holt
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Oedemera nobilis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:41 ΜΜ CEST
Anoplodera sexguttata - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Anoplodera sexguttata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:14 ΜΜ CEST
Rhabdomiris striatellus - Photo (c) Shamgar Brook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shamgar Brook
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Rhabdomiris striatellus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:46 ΜΜ CEST
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:17 ΠΜ CEST
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:22 ΠΜ CEST
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:24 ΠΜ CEST
Lycosoidea - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:44 ΠΜ CEST
Malachius - Photo (c) Anne Koerber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anne Koerber
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Γένος Malachius, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:44 ΠΜ CEST
Malachiini - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by USGS Bee Inventory and Monitoring Lab
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Φυλή Malachiini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:48 ΠΜ CEST
Rhynocoris iracundus - Photo (c) Yvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Rhynocoris iracundus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:11 ΠΜ CEST
Phyllopertha horticola - Photo (c) Luboš Duchek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luboš Duchek
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Phyllopertha horticola, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:36 ΜΜ CEST
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:41 ΜΜ CEST
Anoplodera sexguttata - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Anoplodera sexguttata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:37 ΜΜ CEST
Agrilus - Photo (c) Macroscopic Solutions, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Γένος Agrilus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianjun_liu

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:20 ΠΜ CEST
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη peter_t_ruehr: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 83