Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:24 ΠΜ CAT
Schistocerca gregaria flaviventris - Photo (c) cliffdorse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cliffdorse
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Schistocerca gregaria ssp. flaviventris, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:36 ΠΜ CAT
Schistocerca gregaria flaviventris - Photo (c) cliffdorse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cliffdorse
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Schistocerca gregaria ssp. flaviventris, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 02:08 ΜΜ CAT
Emarginata tractrac albicans - Photo (c) John Kiesenberg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Kiesenberg
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Emarginata tractrac ssp. albicans, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:06 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Namib20240421 - 05

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:56 ΜΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Namib20240421 - 06

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:50 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Namib20240421 . 07

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:02 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Roessing20240421 - 01

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:17 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Roessing20240421 - 02

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:23 ΠΜ CAT
Pedioplanis breviceps - Photo (c) Peter Erb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Erb
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Pedioplanis breviceps, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:44 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Rhoptropus afer Roessing20240421 - 03

Rhoptropus afer - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus afer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 10:54 ΠΜ CAT
Rhoptropus bradfieldi - Photo (c) Joachim Louis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Louis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Rhoptropus bradfieldi, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jambobwana

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:30 ΠΜ CAT
Pedioplanis breviceps - Photo (c) Peter Erb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Erb
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Pedioplanis breviceps, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weries

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 08:47 ΠΜ CAT

Τόπος

B8, Zambezi, NA (Google, OSM)
Pompilidae - Photo (c) Glenn Costello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Glenn Costello
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Οικογένεια Pompilidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanne40111

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 10:06 ΠΜ CAT
Melierax canorus argentior - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Melierax canorus ssp. argentior, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 08:26 ΠΜ CAT
Vachellia erioloba - Photo (c) Luc Strydom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luc Strydom
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Vachellia erioloba, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdecauwer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:33 ΜΜ CAT
Meroles cuneirostris - Photo (c) David Gwynne-Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Gwynne-Evans
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Meroles cuneirostris, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas67325

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:44 ΜΜ CAT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

andreas67325

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 08:36 ΜΜ CAT
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas67325

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:22 ΜΜ CAT

Τόπος

Erongo, Namibia (Google, OSM)
Axiocerses amanga - Photo (c) Bart  Wursten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Axiocerses amanga, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas67325

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:34 ΜΜ CAT

Τόπος

Erongo, Namibia (Google, OSM)
Camponotus fulvopilosus - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Camponotus fulvopilosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas67325

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:53 ΜΜ CAT

Τόπος

553M+PM9, Namibia (Google, OSM)
Trachylepis variegata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Trachylepis variegata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hennie71

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 07:10 ΜΜ CAT

Τόπος

ǁKaras, NA (Google, OSM)
Cordylosaurus subtessellatus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Cordylosaurus subtessellatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 04:49 ΜΜ CAT
Boscia albitrunca - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Boscia albitrunca, Ένα μέλος του Καππαριδίδες (Οικογένεια Capparaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 05:01 ΜΜ CAT
Vachellia erioloba - Photo (c) Luc Strydom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luc Strydom
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Vachellia erioloba, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 07:02 ΠΜ CAT
Vachellia haematoxylon - Photo (c) Hennie Faul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hennie Faul
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Vachellia haematoxylon, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beryl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:00 ΜΜ CAT

Τόπος

ǁKaras, NA (Google, OSM)
Chondrodactylus angulifer - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Chondrodactylus angulifer, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhooft

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:03 ΜΜ CAT

Τόπος

ǁKaras, NA (Google, OSM)
Chamaeleo namaquensis - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Chamaeleo namaquensis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopogon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:51 ΜΜ CAT
Chamaeleo dilepis - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Chamaeleo dilepis, Ένα μέλος του Χαμαιλέοντας (Οικογένεια Chamaeleonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopogon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 09:49 ΜΜ CAT

Τόπος

Hardap, Namibia (Google, OSM)
Pachydactylus rangei - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Pachydactylus rangei, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trendylela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:36 ΜΜ CAT
Lygodactylus chobiensis - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη peter_erb: Lygodactylus chobiensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8831