Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesh111

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 07:18 ΠΜ AEST
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

mandapanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Crete, Crete, GR (Google, OSM)

Περιγραφή

Washed up on a Beach. Still had some Flesh and smelled terrible.

Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

glide2277

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Brazil (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

felbacq_victor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_jamine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Dhofar, OM (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

danielaustin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

slunky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

muhthan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojas-runjaic

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2006 10:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

Chactas ferruginosus MHNLS 1147

Rojas-Runjaic, F.J.M. & L. De Sousa. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 40(1): 281−307.
https://www.researchgate.net/publication/235991886_Catalogo_de_los_escorpiones_de_Venezuela_Arachnida_Scorpiones

Chactas ferruginosus - Photo (c) Fernando J. M. Rojas-Runjaic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando J. M. Rojas-Runjaic
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Chactas ferruginosus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonparod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 12:46 ΜΜ -04
Rhinella sternosignata - Photo (c) barloventomagico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Rhinella sternosignata, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cccrll

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018

Τόπος

Lombok, Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Locals had put up a sign to warn of the presence of a big crocodiles in the area.

First observation of Crocodylus porosus in the island of Lombok on iNaturalist.

Crocodylus porosus - Photo (c) Lorenzo Zambetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lorenzo Zambetti
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Crocodylus porosus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapper11

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 11:14 ΜΜ +05
Enyalioides cofanorum - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Enyalioides cofanorum, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:25 ΠΜ -04
Dryptus - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Γένος Dryptus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 02:41 ΜΜ AST

Τόπος

Falcón, Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

Tamaño aproximado: 15 cm.

Aliger gigas - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Aliger gigas, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 08:28 ΠΜ -04
Aliger gigas - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Aliger gigas, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

edgarku

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Χελώνα Καρέττα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Miranda, VE (Google, OSM)
Αμερικανικός Κροκόδειλος - Photo (c) Michael Jacobi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Αμερικανικός Κροκόδειλος (Crocodylus acutus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

eli_forgione_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 04:26 ΜΜ -04

Τόπος

Isla de Coche (Google, OSM)
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

jesusaranguren

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:43 ΠΜ -04

Περιγραφή

La Vieja creek

Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_gianni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 10:33 ΠΜ -04
Ortalis ruficauda ruficauda - Photo (c) Shane Manchouck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shane Manchouck
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Ortalis ruficauda ssp. ruficauda, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

benake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

benake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

benake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

benake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bungelina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Maybe a turtle? It was just floating along, not moving, so at first I thought it was just a round piece of driftwood.

Lepidochelys olivacea - Photo (c) Curt P Finfrock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt P Finfrock
Η ταυτότητα του χρήστη pedrovernet: Lepidochelys olivacea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 28397