Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteeliot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Erynnis icelus - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Erynnis icelus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:25 ΠΜ CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nchao

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Pontia protodice - Photo (c) Jane Dixon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jane Dixon
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Pontia protodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 02:54 ΜΜ MST
Ministrymon leda - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Ministrymon leda, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:20 ΜΜ MST
Ministrymon leda - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Ministrymon leda, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 11:14 ΠΜ MST
Ministrymon leda - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Ministrymon leda, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason54092

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:40 ΜΜ MST
Texola perse - Photo (c) Gregory Greene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gregory Greene
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Texola perse, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 11:20 ΠΜ MST
Heliopetes domicella - Photo (c) Emanuel Monchetti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emanuel Monchetti
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Heliopetes domicella, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 04:41 ΜΜ MST
Euphydryas chalcedona - Photo (c) photojuls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Euphydryas chalcedona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

wendybirds

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:39 ΠΜ MST

Τόπος

Kaibab, AZ, USA (Google, OSM)
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncrosby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:34 ΠΜ MST
Atrytonopsis pittacus - Photo (c) PaulS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PaulS
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Atrytonopsis pittacus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nangood

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:22 ΠΜ MDT

Τόπος

Rockville, UT, US (Google, OSM)
Callophrys gryneus siva - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus ssp. siva, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 10:27 ΠΜ MST
Callophrys augustinus - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys augustinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvp0208

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 09:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Fort Myers (Google, OSM)
Eumaeus atala - Photo (c) Scott Zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Eumaeus atala, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sixclawsdragon

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:50 ΜΜ CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim668

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 12:46 ΜΜ CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelmomma

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:09 ΠΜ CDT
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 03:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)
Ministrymon clytie - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Ministrymon clytie, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_everett_scott

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:56 ΠΜ CDT

Τόπος

Sapulpa, OK, USA (Google, OSM)
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfawver

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:26 ΜΜ EDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplove

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:08 ΜΜ CDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justkate

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:13 ΜΜ CDT
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrinamccollough

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Callophrys loki - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys loki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadooox

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Callophrys loki - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys loki, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 08:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Little Big Econ State Forest, Barr Street Trailhead, Seminole County, FL, April 2024.

Satyrium favonius favonius - Photo (c) cyric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by cyric
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Satyrium favonius ssp. favonius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpratt1001

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:26 ΜΜ CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 01:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Little Big Econ State Forest, Barr Street Trailhead, Seminole County, FL, April 2024.

Parrhasius m-album - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Parrhasius m-album, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 08:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Little Big Econ State Forest, Barr Street Trailhead, Seminole County, FL, April 2024.

Satyrium favonius - Photo (c) Gerald Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Satyrium favonius, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostweel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)
Callophrys henrici - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys henrici, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron284

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

One of 5 seen.

Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη pdegennaro: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44143