Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmossop

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:24 PM SAST
Βλεννιοειδή - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

DSC03126 12May_M3


Ετικέτες

Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Sole


Ετικέτες

Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

sole


Ετικέτες

Pleuronectoidei - Photo (c) Max Bernt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποτάξη Pleuronectoidei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 06:43 AM SAST

Περιγραφή

(and a red-chested)

Pentacta doliolum - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Pentacta doliolum, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:01 AM SAST
Filograna implexa - Photo (c) Guido Schmitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Filograna implexa, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:08 PM UTC

Ετικέτες

Spheniscus demersus - Photo (c) Don-Jean Léandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:09 PM SAST

Ετικέτες

Spheniscus demersus - Photo (c) Don-Jean Léandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Spheniscus demersus, Ένα μέλος του Απτηνοδυτόμορφα (Τάξη Sphenisciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:56 AM SAST
Bunodactis reynaudi - Photo (c) solifugae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Bunodactis reynaudi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:56 AM SAST
Parvulastra exigua - Photo (c) Catching The Eye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Parvulastra exigua, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:13 PM SAST
Oxystele impervia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Oxystele impervia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevillea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2004

Τόπος

Sodwana bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Fusiliers Twinstripe school 2


Ετικέτες

Lutjaninae - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποοικογένεια Lutjaninae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrysink

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

fusiliers?


Ετικέτες

Lutjaninae - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποοικογένεια Lutjaninae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

DSC03021


Ετικέτες

Lutjaninae - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Υποοικογένεια Lutjaninae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanwattpringle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Stegostoma fasciatum


Stegostoma tigrinum - Photo (c) ianbanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Stegostoma tigrinum, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diveinn_capetown

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017

Τόπος

Protea Banks (Google, OSM)

Περιγραφή

spotted devil ray


Ετικέτες

Aetobatus - Photo (c) Derek Garvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Aetobatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2016

Περιγραφή

Eagle Ray


Massive ~1.5m wide, feeding in the shallow rockpools <1m deep but swam out into the deep water when I approached it.

Ετικέτες

Aetobatus ocellatus - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paul Asman
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Aetobatus ocellatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2013

Περιγραφή

ray


Ετικέτες

Aetobatus ocellatus - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paul Asman
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Aetobatus ocellatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015

Περιγραφή

A pair of eagle rays


Ετικέτες

Aetobatus ocellatus - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paul Asman
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Aetobatus ocellatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanwattpringle

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2012

Περιγραφή

2012_06_18_A.narinari1


Aetobatus ocellatus - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paul Asman
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Aetobatus ocellatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowanwattpringle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014

Περιγραφή

Hyman^s Flatworm


Ετικέτες

Pseudobiceros splendidus - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Pseudobiceros splendidus, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:01 AM SAST
Guinusia chabrus - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Guinusia chabrus, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:43 PM SAST
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:23 PM SAST
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:28 PM SAST
Corallinales - Photo (c) Alison Northup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Τάξη Corallinales, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:26 PM SAST
Gigartina - Photo Pierre-Louis Crouan (1798-1871) & Hippolyte-Marie Crouan (1802-1871), δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Gigartina, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:25 PM SAST
Bifurcariopsis capensis - Photo (c) Peter Southwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Bifurcariopsis capensis, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:48 AM SAST
Plocamium - Photo (c) Brenna Green, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Plocamium, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:13 AM SAST

Ετικέτες

Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:15 AM SAST

Ετικέτες

Ροδοφύκη - Photo (c) Heather Fulton-Bennett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13198