Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2015

Περιγραφή

Slimy


About 6 cm. Netted in shallow water

Ετικέτες

Leiognathus equula - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Leiognathus equula, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevillea

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2006

Τόπος

Sodwana bay (Google, OSM)

Περιγραφή

German


Ετικέτες

Polyamblyodon germanus - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon germanus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2012

Τόπος

Aliwal Shoal (Google, OSM)

Περιγραφή

German


Ετικέτες

Polyamblyodon germanus - Photo (c) seasav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by seasav
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon germanus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2016

Περιγραφή

cristie


Ετικέτες

Polyamblyodon gibbosus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon gibbosus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosepalmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014

Τόπος

2 mile reef (Google, OSM)

Περιγραφή

Cristie


Ετικέτες

Polyamblyodon gibbosus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon gibbosus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosepalmer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014

Τόπος

2 mile reef (Google, OSM)

Περιγραφή

Cristie


Ετικέτες

Polyamblyodon gibbosus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon gibbosus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevillea

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2006

Τόπος

Sodwana bay (Google, OSM)

Περιγραφή

sea bream cristie


Ετικέτες

Polyamblyodon gibbosus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon gibbosus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nevillea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2005

Τόπος

Sodwana bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Cristie


Ετικέτες

Polyamblyodon gibbosus - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Polyamblyodon gibbosus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012

Τόπος

Protea Banks (Google, OSM)

Περιγραφή

Dane


Ετικέτες

Porcostoma dentatum - Photo (c) rov_ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Porcostoma dentatum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedivers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2010

Τόπος

Ships rock (Google, OSM)

Περιγραφή

juvenile


Ετικέτες

Porcostoma dentatum - Photo (c) rov_ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Porcostoma dentatum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keryn_vdw

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

juvenile


Ετικέτες

Porcostoma dentatum - Photo (c) rov_ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Porcostoma dentatum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Danes


Ετικέτες

Porcostoma dentatum - Photo (c) rov_ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Porcostoma dentatum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Dane


Ετικέτες

Porcostoma dentatum - Photo (c) rov_ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Porcostoma dentatum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2014

Τόπος

Hluleka Coast (Google, OSM)

Περιγραφή

Caulerpa peltata ...


Caulerpa chemnitzia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Caulerpa chemnitzia, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_wahlberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2013

Τόπος

Peace Cottage (Google, OSM)

Περιγραφή

Caulerpa peltata


Forms carpets of small grapelike berries. Quite variable; intertidal zone.

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=144470

Ετικέτες

Caulerpa chemnitzia - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Caulerpa chemnitzia, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 10:17 AM SAST
Gomphosus klunzingeri - Photo (c) Francois Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francois Libert
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Gomphosus klunzingeri, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:20 AM SAST
Prunum capense - Photo (c) Peter Southwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Peter Southwood
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Prunum capense, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:24 AM SAST
Prunum capense - Photo (c) Peter Southwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Peter Southwood
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Prunum capense, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosepalmer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2013

Περιγραφή

snails


by Wendy Crowther

Ετικέτες

Prunum capense - Photo (c) Peter Southwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Peter Southwood
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Prunum capense, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2015

Τόπος

Buffalo Bay Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Donax sordidus (Butterfly Wedge Shell)


Homalina trilatera - Photo (c) geoffspi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Homalina trilatera, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2015

Περιγραφή

Donax sordidus (Butterfly Wedge Shell)


Ετικέτες

Homalina trilatera - Photo (c) geoffspi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Homalina trilatera, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 10:46 AM SAST
Moerella tulipa - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Moerella tulipa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:24 PM SAST
Moerella tulipa - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Moerella tulipa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanbelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:55 AM SAST
Moerella tulipa - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Moerella tulipa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2016

Τόπος

Doringbaai (Google, OSM)

Περιγραφή

Cape Snoek fresh off the boats (Doringbaai)


Thyrsites atun - Photo (c) dhaintz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhaintz
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Thyrsites atun, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanedestadler

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2015

Περιγραφή

Snoek


One persons catch for the morning on a commercial boat

Ετικέτες

Thyrsites atun - Photo (c) dhaintz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhaintz
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Thyrsites atun, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dobura

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Plesiastrea versipora


Ετικέτες

Plesiastrea peroni - Photo (c) Ryan Yue Wah Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Yue Wah Chan
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Plesiastrea peroni, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dobura

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Plesiastrea versipora


Ετικέτες

Plesiastrea peroni - Photo (c) Ryan Yue Wah Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Yue Wah Chan
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Plesiastrea peroni, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

rubberlip


Ετικέτες

Plectorhinchus centurio - Photo (c) tony rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Plectorhinchus centurio, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosepalmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2015

Τόπος

Two mile : Sodwana (Google, OSM)

Περιγραφή

rubberlip


Pic Geoff Spiby

Ετικέτες

Plectorhinchus centurio - Photo (c) tony rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη pbsouthwood: Plectorhinchus centurio, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 13598