Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:57 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

lylegui

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 02:40 ΜΜ GMT
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) davey59, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

brmilicz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:34 ΜΜ CEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

asap2288

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:02 ΠΜ CEST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Andreas Trepte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:57 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

rbechtel

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 08:26 ΠΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

krm330

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 01:15 ΜΜ EDT
Butorides - Photo (c) César Andrés Castillo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by César Andrés Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Γένος Butorides, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animalkingdomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:46 ΠΜ +07
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2024 11:43 ΠΜ EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

mark2085

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 09:15 ΠΜ GMT
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) davey59, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 07:36 ΜΜ MSK
Κοινός Σταυρομύτης - Photo (c) Sergey Pisarevskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

alanli

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 01:21 ΜΜ CST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

castanon

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 04:10 ΜΜ MST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Tom Kennedy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Kennedy
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

rachelmcgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:12 ΠΜ JST
Μανδαρίνος - Photo (c) Lioneska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lioneska
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Μανδαρίνος (Aix galericulata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mamavomsandro

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 06:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Campusenten™?

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxwearingsocks

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 05:34 ΜΜ +07

Τόπος

Koh Samui (Google, OSM)
Anastomus oscitans - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Anastomus oscitans, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_vm15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 07:46 ΠΜ SAST
Icthyophaga vocifer - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Icthyophaga vocifer, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_vm15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 08:06 ΠΜ SAST
Leptoptilos crumenifer - Photo (c) Eden Fontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Leptoptilos crumenifer, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 11:07 ΠΜ EDT
Leucorrhinia intacta - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Leucorrhinia intacta, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 08:33 ΠΜ EDT
Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffpavlik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:44 ΠΜ EST
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Andrew Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Murray
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:43 ΜΜ IST
Chelidorhynx hypoxanthus - Photo (c) subhashc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Chelidorhynx hypoxanthus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerstinfirmin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:18 ΠΜ PDT
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Bothell, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: 10/30/23

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Bothell, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: 10/30/23

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Bothell, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Source: 10/30/23

Μεξικανική Ροδόσπιζα - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

topfan1999

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 05:16 ΜΜ +08

Περιγραφή

Появились в городе пару недель назад. Сначала единицы, потом небольшие группы, а на прошлой неделе по городу кочует стая численностью под сотню птиц.
Едят ягоды на деревьях.

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 07:54 ΠΜ CST
Γελαδάρης - Photo (c) Алексей Сизов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Сизов
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 07:55 ΠΜ CST
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) arachphotobia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arachphotobia
Η ταυτότητα του χρήστη pavlik: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 76