Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:05 ΜΜ PDT
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

kleen

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:46 ΜΜ PDT
Φτέρη - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kleen

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:48 ΜΜ PDT
Delairea odorata - Photo (c) Pedro Beja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Beja
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Delairea odorata, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babelbot

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Arctostaphylos luciana - Photo (c) Jordan Collins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jordan Collins
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Arctostaphylos luciana, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 07:35 ΜΜ PDT
Quercus agrifolia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:41 ΠΜ PDT
Φακελωτή - Photo (c) Laura O'Halloran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:43 ΠΜ PDT
Caulanthus inflatus - Photo (c) Annie's Annuals & Perennials, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus inflatus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:11 ΠΜ PDT
Nemophila menziesii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Nemophila menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:17 ΜΜ PDT
Platystemon californicus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Platystemon californicus, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:19 ΜΜ PDT
Phacelia ciliata - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Phacelia ciliata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:40 ΠΜ PDT
Caulanthus inflatus - Photo (c) Annie's Annuals & Perennials, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus inflatus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Caulanthus californicus - Photo (c) Keri Hardwick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Keri Hardwick
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus californicus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:49 ΜΜ PDT
Leptosyne calliopsidea - Photo (c) Guillermo Payet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guillermo Payet
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Leptosyne calliopsidea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:44 ΜΜ PDT
Phacelia ciliata - Photo (c) Steve Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Matson
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Phacelia ciliata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:38 ΠΜ PDT
Platystemon californicus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Platystemon californicus, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:46 ΠΜ PDT
Caulanthus lasiophyllus - Photo (c) Dan Gronseth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan Gronseth
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus lasiophyllus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Monolopia congdonii - Photo (c) Ellie DeMarse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ellie DeMarse
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Monolopia congdonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Monolopia congdonii - Photo (c) Ellie DeMarse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ellie DeMarse
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Monolopia congdonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:26 ΜΜ PDT
Eremalche parryi - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Eremalche parryi, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaranthaceae

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Caulanthus inflatus - Photo (c) Annie's Annuals & Perennials, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus inflatus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollypaulick

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Τόπος

Los Osos, CA, US (Google, OSM)
Calystegia macrostegia - Photo (c) aarenas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aarenas
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Calystegia macrostegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:41 ΜΜ PDT
Monolopia lanceolata - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Monolopia lanceolata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:04 ΠΜ PDT
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:44 ΠΜ PDT
Caulanthus coulteri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Caulanthus coulteri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:39 ΠΜ PDT

Τόπος

Tijuana, MX-BN, MX (Google, OSM)
Adiantum jordanii - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulexcoff: Adiantum jordanii, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15467