Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shainatheplantgirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 11:31 ΠΜ EDT

Περιγραφή

cute bird

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

evanwarrendeangelis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 03:07 ΜΜ EST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

wilson23n

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 04:55 ΜΜ EST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 04:53 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Troglodytes hiemalis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andy Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Troglodytes hiemalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 10:07 ΠΜ MST
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 09:54 ΠΜ MST
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 09:54 ΠΜ MST
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2010 03:13 ΜΜ EST

Ετικέτες

Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnerd03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 12:29 ΜΜ EST
Coccothraustes vespertinus - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Coccothraustes vespertinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

averagewalrus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:40 ΜΜ EST
Δακτυλιόραμφος Γλάρος - Photo (c) jktubb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkg6794

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:55 ΜΜ MDT
Cyanocitta stelleri - Photo (c) Kai Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Cyanocitta stelleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:24 ΠΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Art MacKinnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Art MacKinnon
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leemur316

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 08:20 ΠΜ EDT
Certhia americana - Photo (c) Cynthia Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cynthia Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Certhia americana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2010 01:57 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Jim and Sue Giamaresse’s farm.

Ετικέτες

Anthus rubescens - Photo (c) ikso_99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Anthus rubescens, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julieluetzelschwab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 12:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Using a burrow in the BLM 400 acre proposed shooting range.

Athene cunicularia - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Athene cunicularia, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 08:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Milltown, NJ, USA (Google, OSM)
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kent Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent Ross
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgnc0

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 06:42 ΜΜ EDT
Dolichovespula maculata - Photo (c) Sara Schnackel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Schnackel
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Dolichovespula maculata, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

vinaybysani

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:55 ΜΜ EDT
Γατοπούλι - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

vinaybysani

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 05:48 ΜΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

vinaybysani

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:01 ΜΜ EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

g__g_1

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:11 ΠΜ UTC

Τόπος

Edison (Google, OSM)

Περιγραφή

At Roosevelt Park

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 08:24 ΠΜ EDT
Sayornis phoebe - Photo (c) j_albright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Sayornis phoebe, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrogagliardi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 01:54 ΜΜ UTC
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Pipilo maculatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

jerseysheller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 09:58 ΠΜ EST

Περιγραφή

Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Millstone Aqueduct, Plainsboro Township, Middlesex County, NJ.

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

zacsf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 10:49 ΠΜ MST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 08:54 ΠΜ EST
Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2007 10:30 ΜΜ CET
Spirobranchus corniculatus - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Spirobranchus corniculatus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2005 10:12 ΠΜ CET
Spirobranchus corniculatus - Photo (c) Kai Squires, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Squires
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Spirobranchus corniculatus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajanulaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:05 ΜΜ PDT
Junonia grisea - Photo (c) cjackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjackson
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Junonia grisea, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

hellata

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη paulasman: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30