Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:17 ΠΜ IST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:52 ΠΜ IST
Dicaeum erythrorhynchos - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Dicaeum erythrorhynchos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:56 ΠΜ IST
Dicaeum erythrorhynchos - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Dicaeum erythrorhynchos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:07 ΠΜ IST
Microcarbo niger - Photo (c) David J Barton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David J Barton
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Microcarbo niger, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:38 ΠΜ IST
Leptocoma zeylonica - Photo (c) Sanjaya Kanishka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sanjaya Kanishka
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Leptocoma zeylonica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ινδική Κουρούνα (Corvus splendens)

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:29 ΠΜ IST
Ινδική Κουρούνα - Photo (c) HUANG QIN, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by HUANG QIN
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Ινδική Κουρούνα (Corvus splendens)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:45 ΠΜ IST
Tamarindus indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Tamarindus indica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:47 ΠΜ IST
Tamarindus indica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Tamarindus indica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:37 ΠΜ IST
Dicrurus macrocercus - Photo (c) Guru Prasad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Guru Prasad
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Dicrurus macrocercus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manoj_painungal

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:16 ΜΜ IST

Περιγραφή

Ants

Tanaemyrmex - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Υπογένος Tanaemyrmex, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manoj_painungal

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:37 ΜΜ IST

Περιγραφή

Jumping spider

Hyllus semicupreus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Hyllus semicupreus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:59 ΠΜ IST
Probergrothius sanguinolens - Photo (c) renjus box, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by renjus box
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Probergrothius sanguinolens, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:07 ΠΜ IST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

athul32561

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:27 ΠΜ IST
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakshmi_ashokkumar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:05 ΠΜ IST
Anthus rufulus - Photo (c) Ramu Alluri, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ramu Alluri
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Anthus rufulus, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 07:54 ΠΜ IST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo Zucca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo Zucca
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:50 ΠΜ IST

Τόπος

Changaram Wetlands (Google, OSM)
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:49 ΠΜ IST

Τόπος

Changaram Wetlands (Google, OSM)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renju

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:46 ΠΜ IST

Τόπος

Changaram Wetlands (Google, OSM)
Vanellus indicus - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Vanellus indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 07:14 ΠΜ IST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

angel005

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:52 ΠΜ IST
Αλκυόνη - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irfanmubarak

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024
Telamonia - Photo (c) kunag-ping_yu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kunag-ping_yu
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Γένος Telamonia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:32 ΜΜ IST
Ducula aenea - Photo (c) Dinuka Kavinda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Ducula aenea, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manoj_painungal

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:16 ΜΜ IST

Περιγραφή

Ants

Camponotus irritans - Photo (c) fish2bug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fish2bug
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Camponotus irritans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexplorer_ash

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:59 ΜΜ IST
Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:30 ΜΜ IST
Glaucidium radiatum - Photo (c) Hasheed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hasheed
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Glaucidium radiatum, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manoj_painungal

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:16 ΠΜ IST
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexplorer_ash

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:09 ΜΜ IST
Oecophylla smaragdina - Photo (c) Thomas Job, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Job
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Oecophylla smaragdina, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjithjacobmathews

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:46 ΜΜ IST
Ecpyrrhorrhoe - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Γένος Ecpyrrhorrhoe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexplorer_ash

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:17 ΜΜ IST
Mangifera indica - Photo (c) Milton Galvis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Milton Galvis
Η ταυτότητα του χρήστη paul_pop: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 304