Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 10:39 ΠΜ CET
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Kayl, Luxemburg (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

zuzana71

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:34 ΠΜ CET
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:39 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:40 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

schmol_pitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 11:36 ΠΜ CET
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luxwax

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:15 ΜΜ CET

Τόπος

1950 Luxemburg (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

tomas531246

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:50 ΠΜ CET
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hausmacher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 09:01 ΠΜ CET
Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 02:23 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

marctonteling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:32 ΜΜ CET
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σινάπι (Γένος Sinapis)

Παρατηρητής

elisabethfs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:59 ΜΜ CET
Σινάπι - Photo 
Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Σινάπι (Γένος Sinapis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabethfs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 03:59 ΜΜ CET
Brassica napus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Vasily Reinkymov
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o_weber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 01:04 ΜΜ EAT

Τόπος

Konso, Ethiopia (Google, OSM)
Senna - Photo (c) Sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Γένος Senna, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

samyukta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:22 ΜΜ CEST
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:19 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

pattydani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:34 ΜΜ CEST
Αγριοκαστανιά - Photo (c) Valeria Pismerova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Pismerova
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

pattydani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 04:34 ΜΜ CEST
Αγριοκαστανιά - Photo (c) Valeria Pismerova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Pismerova
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

chimona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 03:40 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelfrisch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 01:49 ΜΜ CET
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pierre_driessen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 11:56 ΠΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi77296

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 09:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Active during the night and another was seen a few nights before.

Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi77296

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 09:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Active during the night and another was seen a few nights before.

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

thini509

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 03:07 ΜΜ CEST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyelhever

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:18 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

lyelhever

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:12 ΜΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκουρούνα (Corvus corone)

Παρατηρητής

ettodineve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:48 ΜΜ CEST
Μαυροκουρούνα - Photo (c) Giuss95, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μαυροκουρούνα (Corvus corone)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

formica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:59 ΜΜ +03
Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Κοκκινέλλη Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mkayser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 10:19 ΠΜ CEST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

kesteinmann2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Chestnut

Αγριοκαστανιά - Photo (c) Valeria Pismerova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Pismerova
Η ταυτότητα του χρήστη paul_luap: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 9581