Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:58 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_90

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:52 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_88

Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobrien207

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 06:12 ΜΜ ADT
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 05:33 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_1080

Bembix americana - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bembix americana, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 04:01 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_559

Megachile melanophaea - Photo (c) ingridcarmean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Megachile melanophaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 03:55 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_556

Megachile melanophaea - Photo (c) ingridcarmean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Megachile melanophaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eahn

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 04:12 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Insect #2023_657

Megachile melanophaea - Photo (c) ingridcarmean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Megachile melanophaea, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neena_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 03:10 ΜΜ ADT

Περιγραφή

found on raspberry, #543

Ancistrocerus - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Ancistrocerus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neena_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 12:42 ΜΜ ADT

Περιγραφή

found on dew berry

428

Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polivstes

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:20 ΜΜ EDT
Stegastes adustus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Stegastes adustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staceyannrr

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 04:45 ΜΜ UTC

Τόπος

Rincón (Google, OSM)
Anacardium occidentale - Photo (c) Amanda Johnston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amanda Johnston
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Anacardium occidentale, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:13 ΜΜ EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

heirwick

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Idk what thus shitnis but THE
BIG LEAF THO

Rheum rhabarbarum - Photo (c) Anja Cervencl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anja Cervencl
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Rheum rhabarbarum, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:10 ΜΜ EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:11 ΜΜ EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdrum27

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:17 ΜΜ EDT
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brian Hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:14 ΜΜ EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obronzomunich

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Brunswick, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

insect 166
approximately ~ 1 cm long

Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esparrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 01:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

66

Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esparrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Brunswick, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

60

Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:15 ΠΜ ADT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:50 ΠΜ ADT
Bombus vagans - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus vagans, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:55 ΜΜ ADT
Bombus borealis - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:14 ΠΜ ADT
Bombus borealis - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:00 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 11:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:06 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 04:49 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:13 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:10 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 60