Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polivstes

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:20 PM EDT
Stegastes adustus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Stegastes adustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

staceyannrr

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 04:45 PM UTC

Τόπος

Rincón (Google, OSM)
Anacardium occidentale - Photo (c) kibuyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Anacardium occidentale, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:13 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

heirwick

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:35 PM EDT

Περιγραφή

Idk what thus shitnis but THE
BIG LEAF THO

Rheum rhabarbarum - Photo (c) Anja Cervencl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anja Cervencl
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Rheum rhabarbarum, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:10 PM EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:11 PM EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdrum27

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:17 PM EDT
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brian Hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)

Παρατηρητής

zoeah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 07:14 PM EDT
Πρασινοκάβουρας - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Πρασινοκάβουρας (Carcinus maenas)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obronzomunich

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:58 PM PDT

Τόπος

Brunswick, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

insect 166
approximately ~ 1 cm long

Andrena - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esparrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 01:38 PM EDT

Περιγραφή

66

Andrena - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esparrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:24 PM EDT

Τόπος

Brunswick, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

60

Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:15 AM ADT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:50 AM ADT
Bombus vagans - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrée Reno Sanborn
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus vagans, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:55 PM ADT
Bombus borealis - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hobiecat
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 10:14 AM ADT
Bombus borealis - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hobiecat
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 02:00 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 11:25 AM EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:06 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 04:49 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:13 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:10 PM EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwurtzel

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 10:59 AM EDT
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:24 AM EDT

Περιγραφή

Tiny black flying beetle

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 03:48 PM EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Αφίδα Της Πικροδάφνης - Photo (c) JanP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JanP
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Αφίδα Της Πικροδάφνης (Aphis nerii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφίδες (Γένος Aphis)

Παρατηρητής

nelsonwan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:29 PM HKT

Τόπος

香港西貢 (Google, OSM)
Αφίδα Της Πικροδάφνης - Photo (c) JanP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JanP
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Αφίδα Της Πικροδάφνης (Aphis nerii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:36 AM EDT
Labidomera clivicollis - Photo (c) Beth Katz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Beth Katz
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Labidomera clivicollis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:57 PM EDT
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 10:51 AM EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 11:07 AM EDT

Περιγραφή

Flew away before I could take any more pictures!

Μεγαχειλίνες - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Μεγαχειλίνες (Υποοικογένεια Megachilinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

devaholliman

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 05:24 PM EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patty_jones: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 51