Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 10:21 ΠΜ EDT
Ammophila procera - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric R. Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Ammophila procera, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlanderson1

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 08:20 ΜΜ EDT
Mikania scandens - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Mikania scandens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 06:34 ΜΜ EDT
Libellula semifasciata - Photo (c) David Heise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Libellula semifasciata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 08:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Virginia sweetspire leaf

Pelegrina galathea - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Pelegrina galathea, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 07:13 ΜΜ EDT
Neoitamus flavofemoratus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Neoitamus flavofemoratus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacotejack

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seems to have more yellow -- especially around head and over abdomen -- than the "usual suspects" of bumblebees we see locally.

Bombus perplexus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Bombus perplexus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 12:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

About three in one area.

Cypripedium acaule - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Two fledglings

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hemileuca maia - Photo (c) Allen Barlow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allen Barlow
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Hemileuca maia, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Χουχουριστής - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Αμερικανικός Χουχουριστής (Strix varia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nacotejack

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 11:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

two coming for Verbena, probably from nearby garden with pipevine, Aristolochia.

Battus philenor - Photo (c) Edward Perry IV, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Perry IV
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Battus philenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 05:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Approx .75” to 1” on a Agastache leaf

Oncometopia orbona - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Oncometopia orbona, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenb8342

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 04:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nectaring (?) on catmint, bearded foxglove and early figwort ; seems to have a long thin mouth; at times sounds like a fly (buzzy) but also looks somewhat like a clear wing moth

Bombylius - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Γένος Bombylius, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 12:48 ΠΜ EDT
Bombus impatiens - Photo (c) suegregoire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suegregoire
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 09:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On common milkweed leaf

Yponomeuta multipunctella - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Paul Bedell
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Yponomeuta multipunctella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:32 ΠΜ EDT
Lithobates sylvaticus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:57 ΠΜ EDT
Parancistrocerus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Γένος Parancistrocerus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 12:59 ΠΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:49 ΠΜ EDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Rose campion flowers

Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherholm

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:24 ΠΜ CDT
Amphion floridensis - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Amphion floridensis, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On red clover flowers

Thorybes pylades - Photo (c) Ken Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Butler
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Thorybes pylades, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyric

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Can reliably be found on this decaying oak stump

Plestiodon fasciatus - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 02:58 ΜΜ EDT
Eurytides marcellus - Photo (c) Larry Meade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Eurytides marcellus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 07:43 ΜΜ EDT
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:04 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) Carlos Moura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Moura
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:08 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) Carlos Moura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Moura
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:15 ΠΜ EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_456

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 11:50 ΠΜ EDT
Ocypode quadrata - Photo (c) Edgley Cesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Ocypode quadrata, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phigginb

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 09:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Franklin (Google, OSM)
Ceanothus americanus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη patsuttonwildlifegarden: Ceanothus americanus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1045