Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellegrino

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:45 ΠΜ PDT

Τόπος

Imperial (Google, OSM)
Cysteodemus armatus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Cysteodemus armatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmaccar

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:40 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearleybird

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 10:31 ΠΜ EDT
Geotrupes splendidus - Photo (c) cheins1, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by cheins1
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Geotrupes splendidus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summer_cada

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:08 ΜΜ EDT
Lytta aenea - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caua89343

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 12:05 ΜΜ -03
Euchroma giganteum - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Euchroma giganteum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugfan42

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:15 ΠΜ EDT
Lytta aenea - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Lytta aenea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

altomcho

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Apex, NC, US (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 12:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The beetle emerged today from the Trailing Arbutus leaf I took in on March 6, 2024.
https://www.inaturalist.org/observations/201606182

Brachys howdeni - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Brachys howdeni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 02:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Epigaea repens.

Brachys howdeni - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Brachys howdeni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toosphexy

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 02:02 ΜΜ PDT
Tricrania stansburyi - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania stansburyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmdv1955

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 09:28 ΠΜ PDT
Cysteodemus armatus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Cysteodemus armatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

sorry for bad pics

Tricrania - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Γένος Tricrania, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldpate

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 04:02 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vwiest

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:34 ΠΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_juliano

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:18 ΠΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alchisme

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Philadelphia (Google, OSM)
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckjannabirds

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 01:10 ΜΜ PDT
Tricrania stansburyi - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania stansburyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenlanderson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:27 ΠΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corviknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 06:17 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catastropheelinggood

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:41 ΜΜ MDT
Tricrania stansburyi - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania stansburyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Chopaka East. South Okanagan Grasslands Protected Area, BC, Canada

Ετικέτες

Tricrania stansburyi - Photo (c) Chloe and Trevor Van Loon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chloe and Trevor Van Loon
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania stansburyi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maemay

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:04 ΠΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

altomcho

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Τόπος

Apex, NC, US (Google, OSM)
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srmyers

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:28 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ainsleygrant02

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 02:28 ΜΜ EST
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikoyler

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:08 ΠΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwilliams76

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 01:39 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnfine

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 05:21 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gtjk

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:08 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:03 ΜΜ EDT
Tricrania sanguinipennis - Photo (c) Ash Kerby-Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ash Kerby-Miller
Η ταυτότητα του χρήστη patrickperish: Tricrania sanguinipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1090