Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:54 ΜΜ CEST
Herminia - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Γένος Herminia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:07 ΜΜ CEST
Furcula - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Γένος Furcula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:16 ΜΜ CEST
Pseudoips - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Γένος Pseudoips, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:23 ΜΜ CEST
Deilephila - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Γένος Deilephila, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:47 ΜΜ CEST
Γρυλλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:18 ΜΜ CEST
Μορχέλα - Photo (c) chickenofthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:12 ΜΜ CEST
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:06 ΜΜ CEST
Brassica napus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Vasily Reinkymov
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Brassica napus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)

Παρατηρητής

stefan_matic

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 07:21 ΠΜ CEST
Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)

Παρατηρητής

lilli_klapsch

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 07:21 ΠΜ CEST
Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη patrick_mesgec: Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10