Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)

Παρατηρητής

nijntje51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Ιππόκαμπος Ο Κοινός - Photo (c) Bernat Espigulé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernat Espigulé
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 04:03 ΜΜ WET
Syngnathus rostellatus - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Syngnathus rostellatus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvielouisy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Turkey (Google, OSM)

Περιγραφή

Femelle

Hippocampus fuscus - Photo (c) Shamsa Al Hameli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shamsa Al Hameli
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Hippocampus fuscus, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφυρίδα (Epinephelus aeneus)

Παρατηρητής

delphine_marobin_pnrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Jeune mérou blanc observé pour la première fois en Camargue dans une zone sableuse en périphérie d'une herbier de zostères et cymodocées, avec un comportement territorial.

Σφυρίδα - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Σφυρίδα (Epinephelus aeneus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Ιππόκαμπος - Photo (c) daniellepegge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

Juvenile

Ιππόκαμπος Ο Κοινός - Photo (c) Bernat Espigulé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernat Espigulé
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος Ο Κοινός (Hippocampus guttulatus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλκάνι (Rhinobatos rhinobatos)

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Καλκάνι - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Καλκάνι (Rhinobatos rhinobatos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Trégastel, France (Google, OSM)
Cottidae - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Οικογένεια Cottidae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:37 ΜΜ CEST
Syngnathus abaster - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Syngnathus abaster, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:52 ΠΜ CEST
Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:50 ΠΜ CEST
Callionymus - Photo (c) François Roche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François Roche
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Γένος Callionymus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Absolutly huge ! Close to 20cm long !

Ιππόκαμπος - Photo (c) daniellepegge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 07:53 ΜΜ CEST
Spicara flexuosum - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Spicara flexuosum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 07:58 ΜΜ CEST
Spicara flexuosum - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Spicara flexuosum, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελανούρι (Oblada melanurus)

Παρατηρητής

pierre419

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022
Μελανούρι - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Μελανούρι (Oblada melanurus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Watertemp: 16°

Ετικέτες

Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_palacin_fernandez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 02:10 ΜΜ WEST

Τόπος

Odemira, PT-BE, PT (Google, OSM)
Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 05:30 ΜΜ CEST
Callionymus lyra - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Callionymus lyra, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktorvg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2018 10:51 ΜΜ CET

Τόπος

Ørland, Norge (Google, OSM)
Callionymus reticulatus - Photo (c) Viktor V. Grøtan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Viktor V. Grøtan
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Callionymus reticulatus, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:58 ΠΜ CEST
Καλλιώνυμος Μεγαλόπτερος - Photo (c) Roberto Pillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto Pillon
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Καλλιώνυμος Μεγαλόπτερος (Callionymus pusillus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginie-zajdel

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022
Syngnathus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Γένος Syngnathus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmtrsav

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 11:26 ΠΜ UTC
Βλεννηίδες - Photo (c) Marcelo Andrés Rojas González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcelo Andrés Rojas González
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 09:49 ΠΜ IDT
Cryptocentrus steinhardti - Photo (c) Rafi Amar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafi Amar
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Cryptocentrus steinhardti, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωβιός (Pomatoschistus minutus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:35 ΜΜ GMT
Κωβιός - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Κωβιός (Pomatoschistus minutus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021
Caranx crysos - Photo (c) Thomas Menut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Menut
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Caranx crysos, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Ιππόκαμπος - Photo (c) daniellepegge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Ιππόκαμπος - Photo (c) daniellepegge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Ιππόκαμπος (Hippocampus hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021
Dactylopterus volitans - Photo (c) Ç. Soyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ç. Soyer
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Dactylopterus volitans, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αθερίνα Η Εψητός (Atherina hepsetus)

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021
Αθερίνα Η Εψητός - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Αθερίνα Η Εψητός (Atherina hepsetus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020
Caranx crysos - Photo (c) Thomas Menut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Menut
Η ταυτότητα του χρήστη patrick-louisy: Caranx crysos, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48