Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

uroshgrabner

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Kärnten, AT (Google, OSM)

Περιγραφή

Protected species...

Karawanken-Karavanke UNESCO Global Geopark

Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:17 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:14 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:00 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:02 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:59 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:58 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 01:59 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:07 ΜΜ CEST
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Paolo
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 03:13 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:58 ΠΜ CEST

Τόπος

Krems, Österreich (Google, OSM)
Πρασινόσαυρα - Photo (c) peterstoeckl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:50 ΠΜ CEST

Τόπος

Krems, Österreich (Google, OSM)
Πρασινόσαυρα - Photo (c) peterstoeckl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:07 ΜΜ CEST

Τόπος

Krems, Österreich (Google, OSM)
Πρασινόσαυρα - Photo (c) peterstoeckl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:19 ΠΜ CEST

Τόπος

Krems, Österreich (Google, OSM)
Πρασινόσαυρα - Photo (c) peterstoeckl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρασινόσαυρα (Lacerta viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taittems

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 06:33 ΜΜ EDT
Lunaria annua - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakers21

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 12:45 ΜΜ EDT
Lunaria annua - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwatkins

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 06:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Navarre (Google, OSM)
Lunaria annua - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

nadler

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 04:48 ΜΜ CEST

Τόπος

Melk, Österreich (Google, OSM)
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:57 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Ανακαμπτίς Η Νηπία - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ανακαμπτίς Η Νηπία (Anacamptis morio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:57 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Sesleria caerulea - Photo (c) Wolfgang Jauch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wolfgang Jauch
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Sesleria caerulea, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:36 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Dianthus carthusianorum - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Dianthus carthusianorum, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:26 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Euphorbia cyparissias, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:35 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Gentiana clusii - Photo (c) Peter Hanegraaf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Gentiana clusii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:55 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Biscutella laevigata - Photo (c) Vojtěch Zavadil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Biscutella laevigata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:56 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:40 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Primula elatior - Photo (c) François-Xavier Taxil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by François-Xavier Taxil
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Primula elatior, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:23 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 10:11 ΠΜ CEST

Τόπος

Molln, Österreich (Google, OSM)
Berberis vulgaris - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Berberis vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό (Helianthemum nummularium)

Παρατηρητής

aranner

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 05:00 ΜΜ CEST
Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό - Photo (c) Giacomo Gola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη pastabaum: Ηλιάνθεμο Το Νομισματικό (Helianthemum nummularium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 123207