Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadzariefadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:24 ΠΜ +08
Flatidae - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Οικογένεια Flatidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

mohamadhairee_

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:51 ΠΜ +08
Haplophthalmus danicus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Haplophthalmus danicus, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadzariefadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:24 ΠΜ +08
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lispayne

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:11 ΠΜ +08
Τερμίτες - Photo (c) Angella Moorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angella Moorehouse
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadzariefadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:53 ΠΜ +08
Haemadipsa picta - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Haemadipsa picta, Ένα μέλος του Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariefdarimie

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:19 ΠΜ +08
Stenoniodes - Photo (c) Benjamin Schwartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benjamin Schwartz
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Γένος Stenoniodes, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadzariefadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:12 ΜΜ +08
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ica_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:52 ΜΜ +08
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ica_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:52 ΜΜ +08
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac445

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:18 ΠΜ +08
Sphaerotheriida - Photo (c) Lily Kumpe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lily Kumpe
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Τάξη Sphaerotheriida, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jamal13

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:15 ΠΜ +08
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnylarenus

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:23 ΠΜ +08
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgon

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 09:17 ΠΜ +08
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lispayne

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:24 ΠΜ +08
Microporus - Photo (c) lhurteau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lhurteau
Η ταυτότητα του χρήστη paigejennings: Γένος Microporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 14