Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 06:10 ΜΜ -04
Allende nigrohumeralis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Allende nigrohumeralis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsprta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 02:34 ΜΜ -03
Araneidae - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023
Misumenops temibilis - Photo (c) Fernando Tellez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Tellez
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Misumenops temibilis, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_patinho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 12:54 ΜΜ -03
Kochiura attrita - Photo (c) Pablo Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Kochiura attrita, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bukowork

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2008 06:32 ΜΜ -03
Mecynogea erythromela - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Mecynogea erythromela, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_patinho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:12 ΜΜ -03
Molinaranea - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Molinaranea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefidu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:59 ΠΜ -04
Allende nigrohumeralis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Allende nigrohumeralis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefidu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:43 ΠΜ -04

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Allende - Photo (c) Darío De la Fuente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Darío De la Fuente
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Allende, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zefidu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 01:30 ΠΜ -04
Allende nigrohumeralis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Allende nigrohumeralis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:50 ΜΜ -03
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrb3ar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:09 ΜΜ -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomastapia

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 12:35 ΠΜ -04
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 01:32 ΜΜ -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lagarto_lloron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:14 ΜΜ -03
Theridiidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Οικογένεια Theridiidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryancontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:09 ΜΜ -03

Περιγραφή

Dentro de la casa, en una Freesia

Saphrys rusticana - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Saphrys rusticana, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresamenabar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:14 ΜΜ -03
Doliomalus cimicoides - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Valdes Guzman
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Doliomalus cimicoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 05:42 ΜΜ -03
Anyphaenidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_barros

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:15 ΜΜ -03
Saphrys - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Saphrys, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acsandova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:25 ΠΜ -03

Περιγραφή

Apareció dentro de mi casa en Vicuña, pero fue liberada en el jardin. Era grande, de unos 4 cm más o menos y cargaba sus hijitos en el lomo, muuuchos hijos!

Lycosinae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Υποοικογένεια Lycosinae, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valpajaritos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 11:14 ΠΜ -03
Metepeira - Photo (c) Ivan L. F. Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan L. F. Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodcat13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 12:45 ΜΜ -03
Anyphaenidae - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Οικογένεια Anyphaenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablomorenov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 04:36 ΜΜ -03
Ariadna - Photo (c) Pablo Nuñez Fuentes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Nuñez Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Ariadna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninabambu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 02:43 ΜΜ -03
Saphrys rusticana - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Saphrys rusticana, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leotempesta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:33 ΠΜ -03
Selkirkiella - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Selkirkiella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:17 ΜΜ -03

Περιγραφή

Fauna nocturna de duna

Petrichus - Photo (c) Zona Norte de Quilpué, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zona Norte de Quilpué
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Petrichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:14 ΜΜ -03

Τόπος

Elqui, CL-CO, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Fauna nocturna de duna

Petrichus - Photo (c) Zona Norte de Quilpué, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zona Norte de Quilpué
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Petrichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:16 ΜΜ -03
Molinaranea - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Molinaranea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilancholeytonlazo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022
Molinaranea - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Molinaranea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 03:50 ΜΜ -03
Molinaranea - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη pablonunezfuentes: Γένος Molinaranea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 139