Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

justin50264

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:00 ΜΜ PDT
Λυκόπερδο - Photo (c) Sean Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alauman

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 05:57 ΜΜ PDT
Πολύφυλλο - Photo (c) Kim Wagner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Wagner
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Πολύφυλλο (Γένος Polyphylla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

danilately

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New-to-me-nudi - thanks for the ID help

Doto amyra - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Doto amyra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπίσαυρος (Alepisaurus ferox)

Παρατηρητής

oakesre

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

2-3ft long. White gelatinous innards.

Αλεπίσαυρος - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gonzalo Mucientes Sandoval
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Αλεπίσαυρος (Alepisaurus ferox)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retsuko

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:38 ΜΜ PDT
Doryteuthis opalescens - Photo (c) Christopher Chin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher Chin
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Doryteuthis opalescens, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ang03

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 11:24 ΠΜ PST
Salpa - Photo (c) Project Seawolf, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Project Seawolf
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Γένος Salpa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb_is_home

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 11:52 ΠΜ PST

Περιγραφή

On a beach north Oregon coast. Small fleshy thing about the size of a baby finger.

Paracaudina - Photo (c) MacKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by MacKenna
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Γένος Paracaudina, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekouvaras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:29 ΜΜ PST
Cydippida - Photo (c) Melanie EL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Τάξη Cydippida, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekouvaras

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:29 ΜΜ PST
Pleurobrachia bachei - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Pleurobrachia bachei, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Cannon Beach (Google, OSM)
Nucella ostrina - Photo (c) CAS Citizen Science, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by CAS Citizen Science
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Nucella ostrina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:12 ΠΜ PDT

Τόπος

Clatsop County (Google, OSM)
Petrolisthes cinctipes - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Petrolisthes cinctipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Clatsop County (Google, OSM)
Petrolisthes cinctipes - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Petrolisthes cinctipes, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:09 ΠΜ PDT

Τόπος

Cannon Beach (Google, OSM)
Pagurus hirsutiusculus - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Pagurus hirsutiusculus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:08 ΠΜ PDT

Τόπος

Clatsop County (Google, OSM)
Cucumaria pseudocurata - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Cucumaria pseudocurata, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinatalay

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:21 ΠΜ PDT

Τόπος

Cannon Beach (Google, OSM)
Mopalia ciliata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Mopalia ciliata, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 02:17 ΠΜ PDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 10:59 ΠΜ PDT
Passerina amoena - Photo (c) Mike Hannisian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Hannisian
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Passerina amoena, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2014 12:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)
Cinclus mexicanus - Photo (c) Jared Shorma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jared Shorma
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Cinclus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 02:17 ΠΜ PDT
Picoides pubescens - Photo (c) Jessica Weinberg McClosky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Picoides pubescens [inactive], Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

shelleyedwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 03:12 ΜΜ PDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura671

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 10:51 ΠΜ PDT
Cyanocitta stelleri - Photo (c) Kai Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oregonbirder0: Cyanocitta stelleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21