Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easton19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 01:21 ΠΜ EDT
Cyprininae - Photo (c) りなべる, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by りなべる
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Υποοικογένεια Cyprininae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_hass

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2014 11:20 ΠΜ MST
Agosia chrysogaster - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cody Hough
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Agosia chrysogaster, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

sakern

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Yichang, CN-HU, CN (Google, OSM)
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

occo2021

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 01:25 ΜΜ MST

Περιγραφή

Looked about 30-40cm long

Salmoninae - Photo (c) kirk gardner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by kirk gardner
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Υποοικογένεια Salmoninae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankygrrl63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:39 ΠΜ HST
Abudefduf vaigiensis - Photo (c) Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Abudefduf vaigiensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckenna_w

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:58 ΜΜ PDT
Oncorhynchus nerka - Photo (c) O Nichols, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by O Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Oncorhynchus nerka, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgherr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:44 ΜΜ EDT
Leuciscidae - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Mouser
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

lcurtis19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 03:06 ΜΜ EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

gianaramel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:35 ΜΜ EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

hmueller34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 02:33 ΜΜ EDT
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francjp16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:28 ΠΜ EDT
Clinostomus elongatus - Photo (c) David Hochadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hochadel
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Clinostomus elongatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

submontanetree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:39 ΜΜ EDT
Etheostoma - Photo (c) plawrynpx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Γένος Etheostoma, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francjp16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:31 ΠΜ EDT
Leuciscidae - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Mouser
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francjp16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:29 ΠΜ EDT
Semotilus atromaculatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Semotilus atromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francjp16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 11:28 ΠΜ EDT
Clinostomus funduloides - Photo (c) John Aufderheide, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Aufderheide
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Clinostomus funduloides, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karina_carmona

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:10 ΜΜ EDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodcocky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:05 ΜΜ EDT
Rhinichthys obtusus - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Rhinichthys obtusus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

submontanetree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:43 ΜΜ EDT
Cottus - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Γένος Cottus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Chryssopsaro (Carassius auratus)

Παρατηρητής

leslieromussy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 01:41 ΜΜ CDT
Chryssopsaro - Photo (c) Brian Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Chryssopsaro (Carassius auratus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avey137

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 04:52 ΜΜ EDT
Lepomis - Photo (c) mackelroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Γένος Lepomis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

triplel63

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 01:40 ΜΜ CDT

Τόπος

Ironton, MN, USA (Google, OSM)
Ακτινοπτερύγια - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 08:57 ΜΜ EDT
Leuciscidae - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Mouser
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

erikjohnson43

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 06:03 ΜΜ EDT
Γριβάδι - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Γριβάδι (Cyprinus carpio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phishfunk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 12:24 ΜΜ EDT
Oncorhynchus tshawytscha - Photo (c) trinitygc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by trinitygc
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Oncorhynchus tshawytscha, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_florent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 04:10 ΜΜ EDT
Clinostomus elongatus - Photo (c) David Hochadel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hochadel
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Clinostomus elongatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_florent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 04:09 ΜΜ EDT
Semotilus atromaculatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Semotilus atromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γριβάδι (Cyprinus carpio)

Παρατηρητής

nickuzhov

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023
Γριβάδι - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Γριβάδι (Cyprinus carpio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahdodington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 02:26 ΜΜ EDT
Leuciscidae - Photo (c) Kevin Mouser, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Mouser
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Οικογένεια Leuciscidae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bretthodnett

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:19 ΜΜ EDT
Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qfc7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 07:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Fox Lake (Google, OSM)

Περιγραφή

Status: Released
Caught With: Nightcrawler

Lepomis macrochirus - Photo (c) Kristiina Hurme, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kristiina Hurme
Η ταυτότητα του χρήστη operculum_ben: Lepomis macrochirus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 42320