Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:57 AM +07
Lasiocampoidea - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Υπεροικογένεια Lasiocampoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:58 AM +07
Lymantriinae - Photo (c) Gaell Mainguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gaell Mainguy
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Υποοικογένεια Lymantriinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:17 PM KST
Lophoruza pulcherrima - Photo (c) 钟彦葵, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 钟彦葵
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Lophoruza pulcherrima, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2007 11:30 AM HKT

Περιγραφή

Insecta: Lepidoptera
Tortricidae, Olethreutinae, Grapholitini
Andrioplecta (ex. Pammene) pulverula

Lam Tsuen Valley, Hong Kong.

Andrioplecta pulverula - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Andrioplecta pulverula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:47 AM KST
Andrioplecta pulverula - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Andrioplecta pulverula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:47 AM KST
Ellida branickii - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Ellida branickii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:12 PM KST

Ετικέτες

Ditrigona conflexaria - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Ditrigona conflexaria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:51 AM KST
Siglophora sanguinolenta - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Siglophora sanguinolenta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:50 AM KST
Dysstroma cinereata - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Dysstroma cinereata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:40 AM KST
Pterostoma gigantinum - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Pterostoma gigantinum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakedavidmaclennan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:59 PM KST
Acropteris iphiata - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Acropteris iphiata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:16 PM KST

Τόπος

Goseong, KR-KW, KR (Google, OSM)
Petasites japonicus - Photo (c) lichenlady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lichenlady
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Petasites japonicus, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:18 PM KST

Τόπος

Goseong, KR-KW, KR (Google, OSM)
Humulus scandens - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:18 PM KST

Τόπος

Goseong, KR-KW, KR (Google, OSM)
Amorpha fruticosa - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Amorpha fruticosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:20 PM KST

Τόπος

Goseong, KR-KW, KR (Google, OSM)
Lonicera - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 03:20 PM KST

Τόπος

Goseong, KR-KW, KR (Google, OSM)
Ligustrum obtusifolium - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Ligustrum obtusifolium, Ένα μέλος του Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia260

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 03:10 PM KST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Cornus officinalis - Photo (c) Bob Gutowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Cornus officinalis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

anastasia260

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:14 AM KST
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

mister_bumble

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:33 AM KST
Γεωμετρίδες - Photo (c) Jatishwor Irungbam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jatishwor Irungbam
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhurteau

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:08 PM KST

Ετικέτες

Psilogramma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Γένος Psilogramma, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyaysanmurtazina

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:44 PM KST
Lycorma delicatula - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r88621108

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 04:58 PM CST

Τόπος

台灣彰化縣 (Google, OSM)
Notodontidae - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Οικογένεια Notodontidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwanna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 05:00 PM KST

Περιγραφή

A bit over 2 cm long. (Old pic finally uploading.)

Monema flavescens - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Monema flavescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanviviers

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:53 AM KST
Cornus kousa - Photo (c) Σ64, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Cornus kousa, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonghyoung

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:03 PM KST
Styrax obassia - Photo (c) Bruce Calvert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bruce Calvert
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Styrax obassia, Ένα μέλος του Στύραξ (Γένος Styrax)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)

Παρατηρητής

whaichi

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:52 PM KST
Λυκαινίδες - Photo (c) gwwarbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakedavidmaclennan

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:46 PM KST
Acropteris iphiata - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Acropteris iphiata, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aganse

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 09:38 AM KST
Melanthia procellata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Melanthia procellata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:53 PM KST
Parapercnia giraffata - Photo (c) Takaaki Hattori, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Takaaki Hattori
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Parapercnia giraffata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-j

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 09:54 PM KST
Siglophora sanguinolenta - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη onidiras: Siglophora sanguinolenta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 13374