Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:44 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Serinus serinus.
Іn the garden.

Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:54 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Passer domesticus, Carduelis carduelis.
In the garden.

Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:34 ΠΜ EEST

Περιγραφή

In the bushes near the village.

Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 09:33 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Turdus merula, Alauda arvensis (background).
In the garden.

Κιτρινοσουσουράδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 09:33 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Background. In the field.
& Motacilla flava, Turdus merula (in the garden).

Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιφτάς (Emberiza calandra)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:37 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Turdus merula, Turdus philomelos, Chloris chloris.
In the bushes near the village.

Τσιφτάς - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Τσιφτάς (Emberiza calandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 08:37 ΠΜ EEST

Περιγραφή

& Turdus merula, Emberiza calandra, Chloris chloris.
In the bushes near the village.

Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:51 ΜΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:05 ΠΜ MSK
Κοινή Γαλιάντρα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κοινή Γαλιάντρα (Melanocorypha calandra)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκισάρι (Aythya ferina)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:57 ΜΜ MSK
Γκισάρι - Photo (c) Яна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Яна
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Γκισάρι (Aythya ferina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:49 ΜΜ EEST

Περιγραφή

& Apus apus.
In the garden.

Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 11:38 ΠΜ EEST

Περιγραφή

In the garden.

Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:31 ΜΜ EEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:33 ΜΜ EEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 06:40 ΜΜ MSK
Χωραφοσπουργίτης - Photo (c) ksondas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ksondas
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

igor_sikorsky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:03 ΜΜ MSK
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:50 ΜΜ MSK
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:15 ΜΜ MSK
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:54 ΠΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Crimea, UA (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Photo (c) Mourad Harzallah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mourad Harzallah
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:47 ΜΜ MSK
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:20 ΜΜ MSK
Σταχτοκεφαλάς - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:24 ΜΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:25 ΜΜ MSK
Βαρβάρα - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Βαρβάρα (Tadorna tadorna)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:26 ΜΜ MSK
Καστανόπαπια - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκισάρι (Aythya ferina)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:48 ΜΜ MSK
Γκισάρι - Photo (c) Яна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Яна
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Γκισάρι (Aythya ferina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:20 ΜΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:34 ΜΜ MSK
Σταχτοκεφαλάς - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 07:27 ΠΜ MSK
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη olexandr_ghryb: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5536