Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rovzap

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:48 ΜΜ MSK
Lucanus cervus - Photo (c) Marek R. Swadzba, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marek R. Swadzba
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blashyrkh

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 12:03 ΜΜ MSK
Sphecodes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Γένος Sphecodes, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:19 ΜΜ MSK
Ζαρκάδι - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evatutin

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 08:57 ΜΜ MSK
Alces alces alces - Photo (c) Mika Tomta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mika Tomta
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Alces alces ssp. alces, Ένα μέλος του Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 03:44 ΜΜ MSK
Άλκη - Photo (c) Vishal Subramanyan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vishal Subramanyan
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:49 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:40 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:36 ΜΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

maivson

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:24 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 12:37 ΜΜ MSK
Κρικομυγοχάφτης - Photo (c) Photo Nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:48 ΜΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 04:40 ΜΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:33 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 11:04 ΠΜ MSK
Τσιχλαηδόνι - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Τσιχλαηδόνι (Luscinia luscinia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:56 ΠΜ MSK
Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Михаил Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Михаил Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 11:47 ΠΜ MSK
Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Михаил Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Михаил Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 06:15 ΜΜ MSK
Stipa pennata - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Stipa pennata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 06:15 ΜΜ MSK
Stipa - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Γένος Stipa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 06:15 ΜΜ MSK
Stipa pennata - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Stipa pennata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 06:20 ΜΜ MSK
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 03:21 ΜΜ MSK
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη oleksiy_alexey: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21