Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 07:20 ΜΜ EEST
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 01:24 ΜΜ EEST
Eupeodes corollae - Photo (c) Christos Kazilas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christos Kazilas
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Eupeodes corollae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:24 ΜΜ EEST
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegoo-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:37 ΜΜ CEST
Oenopia conglobata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Oenopia conglobata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

tegoo-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:29 ΜΜ CEST
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegoo-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:37 ΜΜ CEST
Propylea quatuordecimpunctata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Propylea quatuordecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tegoo-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:40 ΜΜ CEST
Κοκκινελίνοι - Photo (c) Thilina Hettiarachchi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thilina Hettiarachchi
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

verkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:48 ΠΜ +03
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) MK-fotky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 02:06 ΜΜ CET
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 02:06 ΜΜ CET
Entelegynae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:17 ΜΜ CEST
Macrothylacia rubi - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Macrothylacia rubi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:24 ΜΜ CEST
Scytodes thoracica - Photo (c) markussehnal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markussehnal
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Scytodes thoracica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:21 ΜΜ UTC
Agrochola macilenta - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Agrochola macilenta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail40

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 03:21 ΜΜ UTC
Agrochola - Photo (c) Tony Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Γένος Agrochola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ivy_mcbride

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:24 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Found on the sidewalk during rain. Incredibly small ( < 1 inch )

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie_louvrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 10:52 ΠΜ SAST
Bombus lapidarius - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Bombus lapidarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

saitamayarik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη ohmspectator: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17