Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bimsarawijegunarathne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:02 ΜΜ +0530
Porpax braccata - Photo (c) monapatrao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Porpax braccata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamodasiriwardana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 09:08 ΠΜ +0530
Coelogyne odoratissima - Photo (c) Nuwan Chathuranga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nuwan Chathuranga
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Coelogyne odoratissima, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:24 ΜΜ +0530
Catunaregam spinosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Catunaregam spinosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:03 ΜΜ +0530
Bauhinia racemosa - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Bauhinia racemosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:04 ΜΜ +0530
Ziziphus oenopolia - Photo (c) Dr Adil A, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Adil A
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Ziziphus oenopolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 05:27 ΜΜ +0530
Tephrosia purpurea - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rajib Maulick
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Tephrosia purpurea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 06:01 ΜΜ +0530
Megathyrsus maximus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Megathyrsus maximus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalek_naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 03:18 ΜΜ +0530
Limacodidae - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Οικογένεια Limacodidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishadinie_

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:08 ΜΜ +0530

Τόπος

Kirindiwela (Google, OSM)
Thyrididae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Οικογένεια Thyrididae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:36 ΠΜ +0530
Suaeda maritima - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Suaeda maritima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aravinth6

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:48 ΜΜ +0530
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:56 ΠΜ +0530
Justicia - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Γένος Justicia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 09:33 ΠΜ +0530
Colotis amata - Photo (c) Mohit Patel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mohit Patel
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Colotis amata, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)

Παρατηρητής

lyse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 04:38 ΜΜ +0530
Περιπλοκοειδή - Photo (c) j van cise photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancolligan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 06:56 ΠΜ +0530
Malvaviscus penduliflorus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Malvaviscus penduliflorus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roshan_jayasinghe

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 12:15 ΜΜ +0530

Τόπος

Sabaragamuwa (Google, OSM)
Ypthima ceylonica - Photo (c) Firos AK, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Ypthima ceylonica, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:46 ΜΜ +0530
Calotropis gigantea - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Calotropis gigantea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:48 ΜΜ +0530
Bauhinia racemosa - Photo (c) Rujuta Vinod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rujuta Vinod
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Bauhinia racemosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 03:56 ΜΜ +0530
Chromolaena odorata - Photo (c) Brian Oakes Haiti Hunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Oakes Haiti Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Chromolaena odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 03:59 ΜΜ +0530
Crotalaria verrucosa - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Crotalaria verrucosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:00 ΜΜ +0530
Chromolaena odorata - Photo (c) Brian Oakes Haiti Hunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Oakes Haiti Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Chromolaena odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:41 ΜΜ +0530
Vitex altissima - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Vitex altissima, Ένα μέλος του Άγνος (Γένος Vitex)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:43 ΜΜ +0530
Crotalaria pallida - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Crotalaria pallida, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:06 ΜΜ +0530
Conogethes - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Γένος Conogethes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:06 ΜΜ +0530
Hipoepa - Photo (c) Timothy Bonebrake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Bonebrake
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Γένος Hipoepa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:47 ΜΜ +0530
Hipoepa - Photo (c) Timothy Bonebrake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Bonebrake
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Γένος Hipoepa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:05 ΜΜ +0530
Uraniidae - Photo (c) geneise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geneise
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Οικογένεια Uraniidae, Ένα μέλος του Γεωμετροειδή (Υπεροικογένεια Geometroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:05 ΜΜ +0530
Noctuidae - Photo (c) Chris Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cook
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Οικογένεια Noctuidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:38 ΜΜ +0530
Traminda - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Γένος Traminda, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρόγλωσσο (Γένος Macroglossum)

Παρατηρητής

rumethj

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:16 ΠΜ +0530

Τόπος

Laggala, Sri Lanka (Google, OSM)
Μακρόγλωσσο - Photo (c) f11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nuwan: Μακρόγλωσσο (Γένος Macroglossum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7366