Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:16 ΜΜ NZST
Diloma aethiops - Photo (c) David Winter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Diloma aethiops, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:19 ΜΜ NZST
Ροδοφύκη - Photo (c) ðejay (Orkney), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ðejay (Orkney)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:28 ΜΜ NZST
Phalacrocorax varius - Photo (c) Allan Lugg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Allan Lugg
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Phalacrocorax varius, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:07 ΜΜ NZST
Chroicocephalus novaehollandiae - Photo (c) marlenekraml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Chroicocephalus novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:11 ΜΜ NZST
Larus dominicanus - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Larus dominicanus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierce_louderback

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:48 ΜΜ NZST
Chroicocephalus novaehollandiae - Photo (c) marlenekraml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Chroicocephalus novaehollandiae, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanakiwi

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 09:10 ΠΜ NZST
Rhopalostylis sapida - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Rhopalostylis sapida, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duaneg

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 09:20 ΠΜ NZST

Περιγραφή

On rotting wood, in mixed broadleaf forest

Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaipatikikaka

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 09:29 ΠΜ NZST
Pterodroma gouldi - Photo (c) leo_in_merimbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Pterodroma gouldi, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcolmer

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 06:25 ΜΜ NZST
Favonigobius exquisitus - Photo (c) dentrock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dentrock
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Favonigobius exquisitus, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlyndr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Dunedin, NZ-OT, NZ (Google, OSM)
Gobiomorphus huttoni - Photo (c) William, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Gobiomorphus huttoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tripleaxel

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024

Περιγραφή

Bellbird call at 28 seconds and at 1 minute and 27 seconds

Anthornis melanura melanura - Photo (c) digitaltrails, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Anthornis melanura ssp. melanura, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackovenden

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:15 ΜΜ NZST
Prosthemadera novaeseelandiae novaeseelandiae - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Prosthemadera novaeseelandiae ssp. novaeseelandiae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runswild

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:18 ΜΜ NZST
Carex secta - Photo (c) Jenny Saito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jenny Saito
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Carex secta, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewes

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 05:28 ΜΜ NZST
Pterodroma gouldi - Photo (c) leo_in_merimbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Pterodroma gouldi, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joknight_nz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 12:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I assume it was dumped off the bridge.

Arripis trutta - Photo (c) daan_hoffmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by daan_hoffmann
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Arripis trutta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tng44

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:16 ΜΜ NZST
Phalacrocorax punctatus punctatus - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Phalacrocorax punctatus ssp. punctatus, Ένα μέλος του Φαλακροκόρακας (Γένος Phalacrocorax)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outinthefield

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:35 ΠΜ NZST
Thalassarche cauta - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Thalassarche cauta, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:39 ΜΜ NZST
Gerygone igata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Gerygone igata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretjeune

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 12:51 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Manawatu Estuary in Foxton.

Juncus kraussii - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Juncus kraussii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imo_mac99

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 09:02 ΜΜ NZDT
Diloma aethiops - Photo (c) David Winter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Diloma aethiops, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonfrost

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 11:20 ΠΜ NZDT
Atrina zelandica - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Atrina zelandica, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 04:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

At Kawhia Wharf.

Chrysophrys auratus - Photo (c) ellalis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ellalis
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Chrysophrys auratus, Ένα μέλος του Σπαρίδες (Οικογένεια Sparidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robynn

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:20 ΜΜ NZST
Cuspicona simplex - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Uwe Schneehagen
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Cuspicona simplex, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

elmoz343

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:16 ΠΜ NZST
Μαύρος Αρουραίος - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianemery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 11:13 ΠΜ NZDT
Podocarpus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Γένος Podocarpus, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 05:30 ΜΜ NZST

Ετικέτες

Κοινός Θαμνοψάλτης - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowybarton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Anguilla dieffenbachii - Photo (c) Bryan Maltais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Maltais
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Anguilla dieffenbachii, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nashulee

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 01:45 ΜΜ NZST
Muehlenbeckia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Γένος Muehlenbeckia, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_lo_lou

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 11:52 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Approx 7-8cm long

Ranoidea aurea - Photo (c) Doug Beckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη number8dave: Ranoidea aurea, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3061