Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrikebar05

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:59 ΠΜ CST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_davis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 10:30 ΠΜ EAT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 04:22 ΠΜ EST
Monstera - Photo (c) sozzles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Γένος Monstera, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabirbosques

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:35 ΜΜ -05
Αροειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cubita80

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:32 ΜΜ CDT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 11:04 ΠΜ -05
Monstera spruceana - Photo (c) Alex Castelein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Castelein
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera spruceana, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamoo

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 04:20 ΜΜ HST
Rhaphidophora tetrasperma - Photo (c) Ariyo Prasetyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ariyo Prasetyo
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Rhaphidophora tetrasperma, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mar68771

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

Conocida en esta zona por dar un fruto, conocido como piñanona

Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra_hart

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:00 ΜΜ AST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s5256535

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 12:33 ΜΜ CST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavogt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 08:50 ΠΜ -05
Caladium - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Γένος Caladium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violetvioletviolet

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 01:48 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Glendhu Reserve, a single plant found underneath dense canopy of ponga and kanuka

Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_sebastian_andrade

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:31 ΜΜ -05
Epipremnum aureum - Photo (c) Alex Ambrioso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Ambrioso
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Epipremnum aureum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bas_drost96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:15 ΠΜ -05
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyclan6

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:09 ΜΜ CDT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 10:21 ΠΜ NZST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrie

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 06:33 ΜΜ +08
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nkenna

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:03 ΜΜ HST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

tania63766

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:42 ΜΜ -03
Sansevieria trifasciata - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Philippe BASUYAUX
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Sansevieria trifasciata, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgi2

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:41 ΠΜ EDT
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luizeffgen

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 02:36 ΜΜ -03
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liggjas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:52 ΜΜ -05
Monstera spruceana - Photo (c) Alex Castelein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Castelein
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera spruceana, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fenestron

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 06:48 ΠΜ +0545
Monsteroideae - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Υποοικογένεια Monsteroideae, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakovo_david

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:19 ΠΜ -05
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamoo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:54 ΜΜ HST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudakar

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:20 ΜΜ IST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ridisha

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 06:20 ΜΜ IST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanaa8

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:09 ΜΜ CEST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenhanchard

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kadian_raymond

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 12:52 ΜΜ EST
Monstera deliciosa - Photo (c) Freddy Othonier Perez Mar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Freddy Othonier Perez Mar
Η ταυτότητα του χρήστη nosignallock: Monstera deliciosa, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7407