Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:35 ΜΜ PST

Περιγραφή

stem gall on Orange Bush Monkeyflower

Neolasioptera mimuli - Photo (c) Nancy Asquith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Asquith
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neolasioptera mimuli, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

buggyv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 05:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

on plum tree, only on Santa Rosa graft branch

Κοκκοειδή - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Αντισυμβατική
Neuroterus sadlerensis - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neuroterus sadlerensis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 03:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Quercus sadleriana

Neuroterus sadlerensis - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neuroterus sadlerensis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holyegg

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 10:09 ΠΜ PDT
Andricus quercuscalifornicus - Photo (c) Anne MS, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Andricus quercuscalifornicus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

From Q. kelloggii

Psocodea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Τάξη Psocodea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ouzel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 06:53 ΜΜ PST
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcatdogs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 06:08 ΜΜ PST
Calypso bulbosa occidentalis - Photo (c) Emma Jaworski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emma Jaworski
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Calypso bulbosa var. occidentalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:35 ΜΜ PDT
Disholcaspis - Photo (c) eknuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eknuth
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Γένος Disholcaspis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 05:18 ΜΜ PDT
Dasineura - Photo (c) Steph J., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steph J.
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Γένος Dasineura, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Abundant, collected from clonal patch of Quercus palmeri on FONM.

Stored galls in an unsealed cup at 40F for 14 days until dissection 2/24/24.

Head either already off, or came off when gall was cut open.

Opened 2 more galls to get this one, overall by haphazard sampling in mid-February, 2 of 9 galls (22%) had adults, the others were empty.


Collected same day, from same clonal colony of Q. palmeri as this one: https://www.inaturalist.org/observations/200289837

Empty galls here:
https://www.inaturalist.org/observations/200820223

Heteroecus - Photo (c) Kim Cabrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kim Cabrera
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Γένος Heteroecus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 01:15 ΜΜ PST
Disholandricus lasius - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Disholandricus lasius, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leytonjfreid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

Reared from Q. chrysolepis bud, unfortunately got crushed before I could get photos

Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 01:50 ΜΜ PST

Τόπος

Orange, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this broken Live Oak Bud Gall in the gravel beneath a grove of Coast Live Oaks. The wasp was still inside, the break facing the ground.

I've included a link to all of the oak observations I've made on the hill above this spot, getting all I could access. I collected this gall and the wasp.

Photo 15 shows it as I found it.

Potential hosts: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=33.82088218338283&nelng=-117.77511802196223&place_id=any&subview=map&swlat=33.82031671427621&swlng=-117.77642123385748&taxon_id=47851&verifiable=any

Photos 1-8, 10, and 12-14 were edited to have a Custom White Balance in Photoshop (Photoshop's preset).
Photos 1-6, 8-14 were brightened.

Callirhytis quercusagrifoliae - Photo (c) JJ Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JJ Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Callirhytis quercusagrifoliae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2016 10:57 ΠΜ PDT
Cynipini - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Φυλή Cynipini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

Beat from desert ironwood

Cirrospilini - Photo (c) wildnettle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by wildnettle
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Φυλή Cirrospilini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 02:38 ΜΜ PDT
Lasioptera - Photo (c) Paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Γένος Lasioptera, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 10:36 ΠΜ PST
Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 01:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

Young galls (shiny reddish bumps) on catkins.

Ετικέτες

Asphondylia garryae - Photo (c) Dean Lyons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dean Lyons
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Asphondylia garryae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmcneir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found this in my treehouse. Not sure what caused it to fall from the tree. Host tree was Interior Live Oak (Quercus wislizeni)

Callirhytis carmelensis - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Callirhytis carmelensis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 09:22 ΠΜ PDT
Neuroterus quaili - Photo (c) Noriko Ito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noriko Ito
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neuroterus quaili, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 08:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Valley Oak; have not seen this before; swelling at stem and petiole

Ετικέτες

Neuroterus fragilis - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neuroterus fragilis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 04:14 ΜΜ PST

Περιγραφή

On The Leather Oak of amazingness by the chainlink fence. baby Disc Galls turning beautiful. How do they do that?

Feron parmula - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Feron parmula, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:08 ΠΜ PST

Περιγραφή

Not sure if this is Coast oak or Coast Live Oak

Callirhytis perdens - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Callirhytis perdens, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

On coast live oak

Callirhytis perdens - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Callirhytis perdens, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

On black oak or hybrid oak

Callirhytis perdens - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Callirhytis perdens, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 01:02 ΜΜ MST
Cynipini - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Φυλή Cynipini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 02:19 ΜΜ PST
Neuroterus varians - Photo (c) Chase Kautz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chase Kautz
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Neuroterus varians, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Quercus agrifolia, Coast live oak

Dryocosmus dubiosus - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Dryocosmus dubiosus, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On Palmer's Oak

Heteroecus lyoni - Photo (c) susanmf, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by susanmf
Η ταυτότητα του χρήστη norikonbu: Heteroecus lyoni, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4105