Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skwang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steyntji

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:15 ΠΜ SAST
Coccinia sessilifolia sessilifolia - Photo (c) Warwick Tarboton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warwick Tarboton
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia sessilifolia var. sessilifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:47 ΠΜ AEST
Diplocyclos palmatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Diplocyclos palmatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 11:18 ΠΜ IST

Τόπος

Gujarat, Indien (Google, OSM)
Lagenaria siceraria - Photo (c) Melinda Hoehn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Melinda Hoehn
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Lagenaria siceraria, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature-club

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 09:35 ΠΜ SAST
Momordica balsamina - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Momordica balsamina, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naufalurfi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:14 ΜΜ WIB
Momordica charantia charantia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Momordica charantia ssp. charantia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamsambly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 01:22 ΜΜ +07
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherehora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:41 ΠΜ SAST
Momordica cardiospermoides - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Momordica cardiospermoides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 05:05 ΜΜ EAT
Περιπλοκοειδή - Photo (c) j van cise photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephine00

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:52 ΜΜ +08
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baldcoot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:39 ΜΜ SAST
Coccinia quinqueloba - Photo (c) Roland Morisse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roland Morisse
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia quinqueloba, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adhina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021

Τόπος

Kondur (Google, OSM)
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thep

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:51 ΠΜ +07
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asyraaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 05:40 ΜΜ +08
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

leahchiang

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:18 ΜΜ PST
Dysosmia - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Τμήμα Dysosmia, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:02 ΠΜ SAST
Momordica balsamina - Photo (c) Riana Fourie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riana Fourie
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Momordica balsamina, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hramillano

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:41 ΜΜ PST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naledi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:43 ΠΜ SAST
Coccinia adoensis - Photo (c) gladiolis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia adoensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:13 ΜΜ AST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 06:06 ΜΜ IST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgoty_r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 10:39 ΠΜ SAST
Coccinia rehmannii - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia rehmannii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanphicha1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:12 ΠΜ +07

Τόπος

Amphawa, TH-SM, TH (Google, OSM)
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhagatsingh

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:03 ΠΜ IST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vimalraj

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:44 ΜΜ IST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poorvaja

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:58 ΜΜ IST

Περιγραφή

Flower with Small Ant

Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shekhar99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:08 ΜΜ IST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawan59

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawan59

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:55 ΜΜ IST
Coccinia grandis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia grandis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bloulugwitwolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 08:42 ΠΜ EAT
Coccinia adoensis - Photo (c) gladiolis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia adoensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a539

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 03:29 ΜΜ SAST
Coccinia rehmannii - Photo (c) Troos van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Troos van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη norbert_holstein: Coccinia rehmannii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6256