Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribitzki49

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Alma sewage ponds
25 in flock

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

raneedunc

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 06:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Newbury, MA, USA (Google, OSM)
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Bridget Spencer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bridget Spencer
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raneedunc

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 06:34 ΠΜ EDT

Τόπος

Newbury, MA, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

kathy593

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:40 ΜΜ EDT
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actshrike

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:33 ΜΜ PDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actshrike

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:33 ΜΜ PDT
Calidris mauri - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Calidris mauri, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actshrike

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:11 ΜΜ PDT
Tringa semipalmata inornata - Photo (c) Tatiana Gettelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Tringa semipalmata ssp. inornata, Ένα μέλος του Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actshrike

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 12:13 ΜΜ PDT
Tringa semipalmata inornata - Photo (c) Tatiana Gettelman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Tringa semipalmata ssp. inornata, Ένα μέλος του Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samstrich

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 12:10 ΜΜ PDT
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας (Phalaropus lobatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_cares

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 10:21 ΠΜ -04
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύποδη Σκαλίδρα (Calidris himantopus)

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 12:38 ΜΜ CDT

Τόπος

Fairville, ND, USA (Google, OSM)
Μακρύποδη Σκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Μακρύποδη Σκαλίδρα (Calidris himantopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

sararuth

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 07:56 ΠΜ CDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

jameswittke

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:42 ΠΜ MST
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

jkopachena

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 04:49 ΜΜ CDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkopachena

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Charadrius melodus - Photo (c) Simon Tolzmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Tolzmann
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Charadrius melodus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 07:55 ΠΜ EDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkopachena

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 12:15 ΜΜ CDT
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigguysullivan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 11:20 ΠΜ NDT
Λεπτόραμφος Κέπφος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Λεπτόραμφος Κέπφος (Uria aalge)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2012 06:05 ΜΜ AKDT
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdnfish

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

birdnfish

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

birdnfish

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkopachena

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 06:22 ΜΜ CDT
Numenius americanus - Photo (c) Ryan Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Jones
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Numenius americanus, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

ikso_99

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 07:38 ΠΜ EDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikso_99

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:03 ΠΜ EDT
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikso_99

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 08:07 ΠΜ EDT
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

johannes181

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 05:06 ΜΜ CAT

Τόπος

Chobe, Botswana (Google, OSM)
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)

Παρατηρητής

pondgators

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024
Μεγάλος Λιμνοδρόμος - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pondgators

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024
Charadrius vociferus vociferus - Photo (c) Cole Gaerber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cole Gaerber
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Charadrius vociferus ssp. vociferus, Ένα μέλος του Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restodrood

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nilswarnock: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 145