Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owls2023

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 09:09 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Popson Park

Sialia currucoides - Photo (c) christrent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

wynaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:33 ΜΜ MDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypresshills

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2007 04:15 ΠΜ MDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

asherwarkentin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:47 ΠΜ CDT
Αμερικανικό Κουνάβι - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypresshills

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2006 03:29 ΜΜ MST
Bonasa umbellus - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Bonasa umbellus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypresshills

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2005 03:38 ΜΜ MST
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypresshills

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2007 09:41 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmcintyre

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:00 ΜΜ MDT
Pica hudsonia - Photo (c) maggieschedl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

allehea

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 08:04 ΜΜ MDT
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 08:01 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 08:02 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:35 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Coots with American White Pelicans and a Forster's Tern

Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) arachphotobia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arachphotobia
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:39 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Male and Female

Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:47 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:47 ΠΜ MDT

Τόπος

Leduc, AB, Canada (Google, OSM)
Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spruceupacres

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 01:32 ΜΜ MDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 04:46 ΜΜ MDT
Aechmophorus occidentalis × clarkii - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Aechmophorus occidentalis × clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abyssalfin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 03:51 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Seems to be very common in calgary; this one was just sitting in the bus stop bench

Pica hudsonia - Photo (c) maggieschedl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyleedanylukboisvert

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 08:48 ΠΜ MDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) Christian Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahgrace27

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 06:17 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Safely captured, banded, tagged and released under appropriate permits.

Calcarius ornatus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Calcarius ornatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepi_the_birder

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 07:50 ΠΜ MDT
Spizella passerina - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepi_the_birder

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 06:40 ΜΜ MDT
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkermakk

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 06:10 ΠΜ MDT
Pica hudsonia - Photo (c) maggieschedl, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Pica hudsonia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Περιγραφή

Roadkill

Γιγάντιος Χουχουριστής - Photo (c) perca31, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Γιγάντιος Χουχουριστής (Strix nebulosa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soyyaliciaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 06:29 ΜΜ MDT
Hirundo rustica erythrogaster - Photo (c) peregrin8, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Hirundo rustica ssp. erythrogaster, Ένα μέλος του Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliot403

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 07:56 ΜΜ MDT
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

thelittlenighthawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:31 ΜΜ MDT
Νυχτοβάτης - Photo (c) Mike Stewart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Stewart
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naiawest

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 12:37 ΜΜ MDT
Lagopus leucura - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Braden J. Judson
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Lagopus leucura, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekvivek

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 12:35 ΜΜ MDT
Spizella pallida - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nikolas94: Spizella pallida, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31878