Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian327

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 10:48 AM BST
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaelle51_har

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:14 PM CEST
Malus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Γένος Malus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 09:37 AM BST
Silene dioica - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Silene dioica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:28 AM BST
Cynoglossum officinale - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Cynoglossum officinale, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:49 AM BST
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 09:15 AM BST
Allium ursinum - Photo (c) Ulrika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Allium ursinum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:54 AM BST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 09:50 AM GMT
Ficaria verna - Photo (c) syvwlch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by syvwlch
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 10:20 PM +13
Chirodactylus spectabilis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jaco Grundling
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Chirodactylus spectabilis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_v8989

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:49 PM UTC

Περιγραφή

Looks like young bird. Flew I to the window

Chrysococcyx lucidus - Photo (c) Clark Edmeades, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clark Edmeades
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Chrysococcyx lucidus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 01:58 PM CEST
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Tony Atkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

bluefrog02

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021

Περιγραφή

There was a whole swarm of these guys swooping around as can be heard in the recording

Σπιτοχελίδονο - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 10:17 PM +13
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) goodonya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by goodonya
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctocephalus forsteri)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 10:17 PM +13
Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Γουνοφόρα Φώκια Της Νέας Ζηλανδίας (Arctophoca forsteri [inactive])
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:06 PM CEST
Silene uniflora - Photo (c) _foxg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Silene uniflora, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:21 PM CEST
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennystan

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:57 PM CEST
Glechoma hederacea - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:01 PM CEST
Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mathew Zappa
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:49 AM CEST
Agelastica alni - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:06 PM CEST
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sj28

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:51 PM CEST
Arum maculatum - Photo (c) Wolfgang Bettighofer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wolfgang Bettighofer
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Arum maculatum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

pamjaques

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 04:35 PM CEST
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωλοπάνα (Petasites hybridus)

Παρατηρητής

raffifi

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 04:42 PM CEST
Petasites - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Γένος Petasites, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whinaem

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2005 07:44 AM BST

Τόπος

Menstrie, UK (Google, OSM)
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) M.B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by M.B.
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

stonescottages

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:44 PM CEST
Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

robml

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 08:31 AM CEST

Τόπος

Hightown, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

carlacorazza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 05:02 PM CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beverlymanz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 02:10 PM UTC

Τόπος

Newark Priory (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης (Saxicola rubicola)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msmnaturea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 02:43 PM UTC
Hebe - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Τμήμα Hebe, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

harry106

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 03:15 PM UTC
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη nikbaines: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 128