Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sical_isfla_veola

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:53 ΜΜ -03
Agelasticus thilius - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Weymann
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Agelasticus thilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francopalandri

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:05 ΠΜ -03
Phrynops hilarii - Photo (c) Fernando Farias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Farias
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Phrynops hilarii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

what-a-discovery

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

observación de este luis pico grueso.🐦🌼🕸

Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panthera_onca73

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:05 ΜΜ -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Lepidocolaptes angustirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:55 ΜΜ -03
Camptostoma obsoletum - Photo (c) Marcio Fontana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcio Fontana
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Camptostoma obsoletum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 01:49 ΜΜ -03
Phylloscartes ventralis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Phylloscartes ventralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoarosa

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 02:18 ΜΜ -03
Phylloscartes ventralis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Phylloscartes ventralis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panthera_onca73

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:07 ΜΜ -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπού Των Άνδεων (Lycalopex culpaeus)

Παρατηρητής

ariadnat

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:12 ΜΜ -03
Αλεπού Των Άνδεων - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Αλεπού Των Άνδεων (Lycalopex culpaeus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 12:36 ΜΜ -03
Mimus saturninus - Photo (c) Quentin Vandemoortele, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Quentin Vandemoortele
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Mimus saturninus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:25 ΜΜ -03
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:56 ΜΜ -03
Anas flavirostris - Photo (c) Pablo Demaio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Demaio
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Anas flavirostris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:55 ΜΜ -03
Oxyura vittata - Photo (c) GS 1311, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Oxyura vittata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

pilar_gaitano

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

San Juan, AR (Google, OSM)
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:56 ΜΜ -03
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:01 ΜΜ -03
Netta peposaca - Photo (c) Gregory Greene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gregory Greene
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Netta peposaca, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauravb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 10:30 ΠΜ -03
Sterna trudeaui - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Balduvino
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Sterna trudeaui, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana912

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 01:18 ΜΜ -03
Turdus amaurochalinus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Turdus amaurochalinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taguato_guassu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 04:56 ΜΜ -03
Tachyeres patachonicus - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Tachyeres patachonicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:31 ΜΜ -03
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:32 ΜΜ -03
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taguato_guassu

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 04:20 ΜΜ -03
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani250570

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 04:39 ΜΜ -03

Τόπος

Mendoza, Argentina (Google, OSM)
Theristicus melanopis - Photo (c) Gabriel Villa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gabriel Villa
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Theristicus melanopis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani250570

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:21 ΜΜ -03
Plegadis chihi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani250570

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:51 ΠΜ -03

Περιγραφή

Hunter Camera

Upucerthia dumetaria - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Upucerthia dumetaria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bianca_bugs_gal

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 07:18 ΜΜ -03
Rhinella arenarum - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmenoviedo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 03:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

Estancia Santa Cecilia

Tropidurus catalanensis - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Tropidurus catalanensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciela_gplp

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 05:07 ΜΜ -03
Suiriri suiriri - Photo (c) Aline Horikawa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aline Horikawa
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Suiriri suiriri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Salta, AR (Google, OSM)
Spizaetus melanoleucus - Photo (c) juanflores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juanflores
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Spizaetus melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvia_mallet

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:17 ΠΜ -03
Phimosus infuscatus - Photo (c) Luiz Carlos  Rocha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicoolejnik: Phimosus infuscatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 67138