Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiano_sivero

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 05:30 ΜΜ CET
Himantoglossum robertianum - Photo (c) Matteo Paolo Tauriello, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Himantoglossum robertianum, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:08 ΠΜ CET
Stereum ochraceoflavum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Stereum ochraceoflavum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:26 ΜΜ CET
Steccherinum ochraceum - Photo (c) L Joan Heyding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by L Joan Heyding
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Steccherinum ochraceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:33 ΠΜ CET
Steccherinum ochraceum - Photo (c) L Joan Heyding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by L Joan Heyding
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Steccherinum ochraceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:43 ΠΜ CET
Viola odorata - Photo (c) ivonnekellner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ivonnekellner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:09 ΠΜ CET

Περιγραφή

Foto in Habitat/Legit: M. Barbanera
Strobilurus tenacellus (Pers. ex Fr.) Singer
Reg: BM3399
Su pigne di Pinus nigra

Strobilurus tenacellus - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Strobilurus tenacellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:26 ΠΜ CET
Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:22 ΜΜ CET
Schizophyllum commune - Photo (c) Grey Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grey Smith
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 12:03 ΜΜ CET
Steccherinum ochraceum - Photo (c) L Joan Heyding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by L Joan Heyding
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Steccherinum ochraceum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:56 ΠΜ CET
Stereum hirsutum - Photo (c) bodhiheera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bodhiheera
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Stereum hirsutum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:30 ΠΜ CET
Stereum ochraceoflavum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Stereum ochraceoflavum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Τόπος

Emilia-Romagna, IT (Google, OSM)
Russula laeta - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Russula laeta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2015 03:32 ΜΜ CET
Russula rutila - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Russula rutila, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:05 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Under Fagus, about 1400mt s.l.m.
Confirmed with molecular analysis.

Cortinarius subsulcatipes - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius subsulcatipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Under Quercus pbescens, Ostrya carpinifolia and Castanea sativa.
Confirmed with molecular analysis

Cortinarius cypriacoides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius cypriacoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Collected with Alessandro Fellin under Salix herbacea.
Confirmed with molecular analysis

Cortinarius rufostriatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius rufostriatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 08:41 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Collected with Alessandro Fellin under Salix herbacea.
Confirmed with molecular analysis

Cortinarius lamoureae - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius lamoureae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 12:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Collected with Alessandro Fellin under Salix herbacea.
Confirmed with molecular analysis

Cortinarius pulchripes - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius pulchripes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmaximo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 04:07 ΜΜ CET
Dissingia leucomelaena - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Dissingia leucomelaena, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:17 ΠΜ CET
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected with Fabrizio Boccardo under Pinus sylvestris.
Confirmed with molecular analysis

Cortinarius castaneopallidus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius castaneopallidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:19 ΜΜ CET
Lulesia fallax - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Lulesia fallax, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On well decayed, unidentified fungus on conifer root wood.

Hypomyces rosellus - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Hypomyces rosellus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 03:39 ΜΜ CET
Geranium pyrenaicum - Photo (c) Petr Harant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Petr Harant
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Geranium pyrenaicum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Τμήμα Batrachioidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:14 ΜΜ CEST
Cortinarius vulpinus pseudovulpinus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:42 ΠΜ CEST
Podofomes trogii - Photo (c) Joseba, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseba
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Podofomes trogii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:48 ΠΜ CEST
Ramaria praecox - Photo (c) Guinberteau Jacques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guinberteau Jacques
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Ramaria praecox, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 12:47 ΜΜ CEST
Ramaria praecox - Photo (c) Guinberteau Jacques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guinberteau Jacques
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Ramaria praecox, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jguinberteau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:28 ΠΜ CET
Mycena diosma - Photo (c) 
Arne Aronsen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena diosma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcofloriani

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 10:57 ΠΜ CEST
Ischnoderma benzoinum - Photo (c) Urmas Ojango, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Ischnoderma benzoinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 299