Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2015 12:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

Mycena aetites (Fr.) Quèl.
Reg. BM1353
In meadow

Mycena aetites - Photo (c) 
Arne Aronsen, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena aetites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 02:31 ΜΜ CEST

Τόπος

Brenna (CO) (Google, OSM)

Περιγραφή

Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm.
Reg: 1392
On dead leaves

Mycena stylobates - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexis Robiolle
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena stylobates, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 1996

Περιγραφή

Mycena seynii Quél.
Reg. BM2010
Cone of Pinus pinaster

Mycena seynii - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena seynii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:14 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Mycena seynii Quél.
Reg. BM1872
On cone of Pinus rigida

Mycena seynii - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena seynii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2012 11:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Mutinus elegans (Mont.) E. Fisch.
Reg: BM0716
On soil in mowed grass

Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by robertopegolo
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.
Reg: 1867
On rich soil near Pinus sp.pl.

Mycena purpureofusca - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle C. Torres-Grant
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Mycena purpureofusca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 02:17 ΜΜ CST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022
Myxomphalia maura - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Myxomphalia maura, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 05:26 ΜΜ WET
Stereum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Γένος Stereum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)

Παρατηρητής

juliamf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:42 ΠΜ PST
Σαλιάρα - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Σαλιάρα (Volvopluteus gloiocephalus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belaoakland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:33 ΠΜ PST
Myxarium nucleatum - Photo (c) Garrett Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Myxarium nucleatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yas17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023

Τόπος

Medellín (Google, OSM)

Περιγραφή

Sobre bosta de 🐄

Poronia oedipus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Poronia oedipus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 12:10 ΜΜ EST
Crucibulum laeve - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Crucibulum laeve, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennfields

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:19 ΠΜ PST
Bolbitius titubans - Photo (c) Leslie Flint, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

On maple

Rhytisma punctatum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Rhytisma punctatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:31 ΠΜ EST

Περιγραφή

On maple

Rhytisma punctatum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Rhytisma punctatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:30 ΠΜ EST

Περιγραφή

On maple

Rhytisma punctatum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Rhytisma punctatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009 12:40 ΜΜ MSD
Cyathus striatus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cyathus striatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009 01:48 ΜΜ MSD
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009 01:11 ΜΜ MSD
Crucibulum laeve - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Crucibulum laeve, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiobabi

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2014 01:46 ΜΜ -03
Trametes sanguinea - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Trametes sanguinea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misterspud

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:33 ΜΜ BST
Cerioporus squamosus - Photo (c) Annelie Burghause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 04:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

confirmed with genetic analysis

Phlegmacium spadicellum - Photo (c) Sharon Squazzo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Squazzo
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Phlegmacium spadicellum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:40 ΠΜ EST
Diatrype virescens - Photo (c) Erik Erbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Erbes
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Diatrype virescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 02:25 ΜΜ CET

Περιγραφή

Confirmed with genetic analysis

Thaxterogaster purpurascens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Thaxterogaster purpurascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:35 ΜΜ CET
Phlegmacium luteocingulatum - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Phlegmacium luteocingulatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Liguria, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

confirmed with genetic analysis

Phlegmacium largum - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Phlegmacium largum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:59 ΜΜ CET

Περιγραφή

Determinato in collaborazione con Davide Puddu

Xerocomellus cisalpinus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Xerocomellus cisalpinus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 05:35 ΜΜ CET
Cortinarius luteocingulatus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Cortinarius luteocingulatus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicocalledda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 12:59 ΜΜ CET
Suillus mediterraneensis - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη nicolo_oppicelli: Suillus mediterraneensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 156