Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)
Geospizopsis unicolor - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Geospizopsis unicolor, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 11:10 ΠΜ -03
Neoxolmis rufiventris - Photo (c) Michael Weymann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Weymann
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Neoxolmis rufiventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antony_whitehead

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 07:14 ΜΜ -03
Macronectes giganteus - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Macronectes giganteus, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tucuquere

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024

Περιγραφή

2 Pato Juarjual

Lophonetta specularioides - Photo (c) scienceco_fr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Lophonetta specularioides, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:29 ΠΜ -03

Περιγραφή

9544einP

Ardenna grisea - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Ardenna grisea, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 06:43 ΜΜ -03

Περιγραφή

9775

Leucophaeus scoresbii - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Romi Galeota Lencina
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Leucophaeus scoresbii, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:05 ΠΜ -03

Περιγραφή

9910e

Stercorarius chilensis - Photo (c) David F. Belmonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David F. Belmonte
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Stercorarius chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 08:51 ΠΜ -03
Stercorarius chilensis - Photo (c) David F. Belmonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David F. Belmonte
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Stercorarius chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:59 ΜΜ -03
Thalassarche melanophris - Photo (c) aeb95f, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Thalassarche melanophris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdman57

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 08:18 ΠΜ -03
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marciomotta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 01:13 ΜΜ -03
Stercorarius chilensis - Photo (c) David F. Belmonte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David F. Belmonte
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Stercorarius chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 05:52 ΜΜ -03

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)
Γερακοληστόγλαρος - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Γερακοληστόγλαρος (Stercorarius parasiticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelica28567

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:12 ΠΜ -04

Περιγραφή

Creo que es una gabiota

Larus belcheri - Photo (c) Alastair Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Larus belcheri, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldelloa

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:30 ΜΜ -04
Agriornis montanus - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Agriornis montanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomasdonoso_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:42 ΜΜ -04
Spinus barbatus - Photo (c) fernandosoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Spinus barbatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

tomasdonoso_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:37 ΜΜ -04
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara47740

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 10:39 ΠΜ -04
Fulica armillata - Photo (c) Mariano Ordoñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Ordoñez
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Fulica armillata, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isimarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpauchard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 07:02 ΠΜ -03
Chroicocephalus serranus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Chroicocephalus serranus, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianek

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:20 ΜΜ -04
Melanodera xanthogramma - Photo (c) Will Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Melanodera xanthogramma, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 02:21 ΜΜ -04
Leptasthenura aegithaloides berlepschi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Diego Carús
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Leptasthenura aegithaloides ssp. berlepschi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

lucasillanesss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:19 ΜΜ -03
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiuque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 03:05 ΜΜ -03
Tachyeres pteneres - Photo (c) Tamara Catalán Bermudez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tamara Catalán Bermudez
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Tachyeres pteneres, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiuque

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Los Lagos, CL (Google, OSM)
Buteo albigula - Photo (c) Fredy Ramón C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fredy Ramón C.
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Buteo albigula, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiuque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 03:05 ΜΜ -03
Tachyeres pteneres - Photo (c) Tamara Catalán Bermudez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tamara Catalán Bermudez
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Tachyeres pteneres, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiuque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 04:51 ΜΜ -03
Tachyeres pteneres - Photo (c) Tamara Catalán Bermudez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tamara Catalán Bermudez
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Tachyeres pteneres, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matiuque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 04:51 ΜΜ -03
Tachyeres pteneres - Photo (c) Tamara Catalán Bermudez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tamara Catalán Bermudez
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Tachyeres pteneres, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

christobalzambrano

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:23 ΜΜ -04
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cisternasmatias

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:56 ΠΜ -04
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:41 ΠΜ -04

Τόπος

Huasco, CL-AT, CL (Google, OSM)
Zenaida meloda - Photo (c) Ariel Florentino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ariel Florentino
Η ταυτότητα του χρήστη nicolearcaya: Zenaida meloda, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 657