Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2014 04:35 ΜΜ CEST
Triops cancriformis - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Triops cancriformis, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccsddhallock

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:42 ΠΜ PDT
Spinicaudata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Τάξη Spinicaudata, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

tedrake

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 09:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Likely a Pacific Treefrog. I heard them nearby.

Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:59 ΜΜ AWST

Τόπος

Tampu, WA, AU (Google, OSM)
Leptestheria - Photo (c) chrisfrazier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by chrisfrazier
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Leptestheria, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastya_zubova

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 05:05 ΜΜ MSK
Lepidurus apus - Photo (c) Simon Grove, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Lepidurus apus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreafdez

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 01:13 ΜΜ +00
Triops mauritanicus - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Triops mauritanicus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 12:31 ΜΜ AEDT
Limnadopsis birchii - Photo (c) Tom Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Limnadopsis birchii, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 12:31 ΜΜ AEDT
Limnadopsis - Photo (c) Beckles Freckles Hanold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beckles Freckles Hanold
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Limnadopsis, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)
Lepidurus apus - Photo (c) Simon Grove, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Lepidurus apus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

handled by a professional

Lepidurus apus - Photo (c) Simon Grove, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Lepidurus apus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biogo

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 06:00 ΜΜ WEST

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Inside the shell

Idoteidae - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Οικογένεια Idoteidae, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agazaix

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Izmir, TR (Google, OSM)
Cyzicus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Cyzicus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeira

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 09:20 ΠΜ WEST
Chirocephalus diaphanus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Chirocephalus diaphanus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanhodnett

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 06:30 ΜΜ CEST
Branchinecta paludosa - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Branchinecta paludosa, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo325

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 11:18 ΜΜ CEST
Chirocephalus diaphanus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Chirocephalus diaphanus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcasares

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:18 ΠΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Branchipus - Photo (c) Thierry Disca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thierry Disca
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Branchipus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertyarrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:00 ΠΜ MST

Περιγραφή

Fry Lake, Coconino County, Arizona, USA
September 7, 2023
Photographer: Nadia Damra
Locality: Fry Lake, Arizona.

Collector: Kalai Kollus

Cyclopoida - Photo (c) Nazarov Lev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nazarov Lev
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Τάξη Cyclopoida, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

abileneprewitt

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:05 ΜΜ PDT
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almendra39

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:12 ΜΜ CEST
Eubranchipus - Photo (c) Jason K., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason K.
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Eubranchipus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereisvirens

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 03:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Exeter, RI, US (Google, OSM)
Eubranchipus - Photo (c) Jason K., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason K.
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Eubranchipus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cplaut

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:13 ΜΜ PDT
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horaciocosta

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:06 ΜΜ WEST
Chirocephalus diaphanus - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Chirocephalus diaphanus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almendra39

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:54 ΜΜ CEST
Lepidurus apus - Photo (c) Simon Grove, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Lepidurus apus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasz10

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 01:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Truskaw, Polska (Google, OSM)
Lepidurus apus - Photo (c) Simon Grove, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Lepidurus apus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

thurmond

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:14 ΜΜ PDT
Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krysta_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 12:21 ΠΜ EDT
Eubranchipus - Photo (c) Jason K., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason K.
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Eubranchipus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izi_izi

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Vernal pool, low quality water, home to mosquito larvae, tadpoles, and many, many sludge worms. This species has been reproducing in the jar. So happy to have finally found the most famous water flea genus after 3 years of searching.

Daphnia - Photo (c) Ivan Sinkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ivan Sinkov
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Γένος Daphnia, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

France (Google, OSM)

Περιγραφή

Female spawning eggs (photo n°3)

Branchipus schaefferi - Photo (c) markus kleiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markus kleiner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Branchipus schaefferi, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

France (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Branchipus schaefferi - Photo (c) markus kleiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markus kleiner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Branchipus schaefferi, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

France (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Branchipus schaefferi - Photo (c) markus kleiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by markus kleiner
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_rabet: Branchipus schaefferi, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1291