Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timboyok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:08 ΜΜ EAT
Damasippoididae - Photo (c) Matt Hamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Hamer
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Οικογένεια Damasippoididae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanol_casas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:28 ΜΜ EAT
Sipyloidea sipylus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Sipyloidea sipylus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andregeelhoed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 09:22 ΜΜ EAT
Carausius morosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Carausius morosus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidratul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:14 ΠΜ +06
Trachythorax maculicollis - Photo (c) lexig31, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Trachythorax maculicollis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:02 ΜΜ EAT
Somacantha - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Somacantha, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 02:37 ΜΜ EAT
Sipyloidea sipylus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Sipyloidea sipylus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Parectatosoma - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Parectatosoma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulamitra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 08:09 ΠΜ EAT
Parectatosoma echinus - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Parectatosoma echinus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidratul

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:29 ΠΜ +06
Rhamphophasma spinicorne - Photo (c) Sidratul Muntaaha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sidratul Muntaaha
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Rhamphophasma spinicorne, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milievllz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 12:25 ΜΜ +04
Rhaphiderus spiniger - Photo (c) philchris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by philchris
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Rhaphiderus spiniger, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

edelberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:48 ΜΜ EAT
Καιλίφερα - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steenl74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:42 ΠΜ EAT
Leiophasmatinae - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Υποοικογένεια Leiophasmatinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steenl74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 05:12 ΜΜ EAT
Harpactorini - Photo (c) Marco Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Chan
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Φυλή Harpactorini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierret123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 05:52 ΜΜ EAT
Antongiliinae - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Υποοικογένεια Antongiliinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calfirecap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023
Antongiliinae - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Υποοικογένεια Antongiliinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidratul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 09:39 ΠΜ +06
Clitumnini - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Φυλή Clitumnini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 09:41 ΠΜ EAT
Somacantha - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Somacantha, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caspervanzyl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2012

Τόπος

R531, Hoedspruit (Google, OSM)

Περιγραφή

Stick Insect - Mariepskop


Ετικέτες

Xylobacillus femoratus - Photo (c) setapion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Xylobacillus femoratus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theron_family

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020
Xylobacillus - Photo (c) theron_family, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theron_family
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Xylobacillus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 09:39 ΠΜ SAST
Xylica - Photo (c) Hubert Szczygieł, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hubert Szczygieł
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Xylica, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:02 ΜΜ EAT
Somacantha - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Somacantha, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setapion

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2009 06:16 ΠΜ SAST
Xylobacillus femoratus - Photo (c) setapion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Xylobacillus femoratus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidratul

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 01:42 ΜΜ +06

Περιγραφή

Order:Phasmatodea
Family:Lonchodidae
Sub family:Necrosciinae
Tribe:Necrosciini
Genus:Trachythorax
Species :Trachythorax maculicollis

Trachythorax maculicollis - Photo (c) lexig31, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Trachythorax maculicollis, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2013

Τόπος

Selati (Google, OSM)

Περιγραφή

Walking Stick


Gratidiini - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Φυλή Gratidiini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokytahiana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 09:02 ΜΜ EAT
Somacantha - Photo (c) CORDENOS Thierry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CORDENOS Thierry
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Somacantha, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanzi

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:28 ΜΜ SAST
Bactrododema - Photo (c) Kevin Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kevin Murray
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Bactrododema, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierret123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 07:45 ΠΜ EAT
Antongilia quadrituberculata - Photo (c) Fortune Pierre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fortune Pierre
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Antongilia quadrituberculata, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierret123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 07:45 ΠΜ EAT
Antongiliinae - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Υποοικογένεια Antongiliinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewuesthoff

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:00 ΠΜ EAT
Ariamnes - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Γένος Ariamnes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

laplace-t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018

Περιγραφή

Night excursion

Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη nicolas_madagascar: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1239