Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:13 ΜΜ SAST
Baeometra uniflora - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Baeometra uniflora, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:10 ΠΜ SAST
Geissorhiza aspera - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Geissorhiza aspera, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:26 ΜΜ SAST
Romulea rosea - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Romulea rosea, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 02:40 ΜΜ SAST
Fumaria muralis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Fumaria muralis, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:12 ΜΜ SAST
Romulea hirsuta - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Romulea hirsuta, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:13 ΜΜ SAST
Moraea fugax - Photo (c) Karen Eichholz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karen Eichholz
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Moraea fugax, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:13 ΜΜ SAST
Wachendorfia paniculata - Photo (c) David Hoare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Hoare
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Wachendorfia paniculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:14 ΜΜ SAST
Drimia exuviata - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Drimia exuviata, Ένα μέλος του Δριμία (Γένος Drimia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:14 ΜΜ SAST
Babiana tubiflora - Photo (c) JP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JP
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Babiana tubiflora, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:45 ΜΜ SAST
Disperis villosa - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Disperis villosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:45 ΜΜ SAST
Stachys aethiopica - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Stachys aethiopica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:21 ΜΜ SAST
Heliophila refracta - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Heliophila refracta, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:45 ΜΜ SAST
Moraea ciliata - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Moraea ciliata, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claired97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 01:26 ΜΜ SAST
Romulea flava - Photo (c) benkhlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Romulea flava, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrev

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 11:28 ΠΜ SAST
Marasmodes - Photo (c) Brittany Arendse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brittany Arendse
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Γένος Marasmodes, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Shale Renosterveld outcrop

Pelargonium myrrhifolium - Photo (c) Corrie du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corrie du Toit
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Pelargonium myrrhifolium, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 10:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Shale Renosterveld outcrop

Felicia - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Γένος Felicia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:30 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Shale Renosterveld outcrop

Podalyria microphylla - Photo (c) Hedi Stummer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hedi Stummer
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Podalyria microphylla, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:44 ΜΜ SAST
Dicerothamnus rhinocerotis - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Dicerothamnus rhinocerotis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:58 ΜΜ SAST
Olea europaea cuspidata - Photo (c) Forest & Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Olea europaea ssp. cuspidata, Ένα μέλος του Ελιά (Olea europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myburgh52

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 06:34 ΜΜ SAST

Τόπος

N1, WC, ZA (Google, OSM)
Gladiolus alatus - Photo (c) Carina Lochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carina Lochner
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Gladiolus alatus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:56 ΜΜ SAST
Watsonia - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Γένος Watsonia, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myburgh52

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:28 ΠΜ SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Pterygodium orobanchoides - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Pterygodium orobanchoides, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:44 ΜΜ SAST
Elytropappus rhinocerotis - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Elytropappus rhinocerotis [inactive], Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 05:17 ΜΜ SAST
Seriphium plumosum - Photo (c) Petra Broddle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Petra Broddle
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Seriphium plumosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

philip_myburgh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:14 ΜΜ SAST
Searsia - Photo (c) Ann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ann
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Γένος Searsia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myburgh52

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 08:17 ΠΜ SAST
Eriocephalus brevifolius - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη nickymyburgh: Eriocephalus brevifolius, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 27