Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλήτο Το Ανακάμπτον (Amaranthus retroflexus)

Παρατηρητής

mycolojay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:49 ΜΜ MDT
Βλήτο Το Ανακάμπτον - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Βλήτο Το Ανακάμπτον (Amaranthus retroflexus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)

Παρατηρητής

samfraser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:34 ΠΜ MDT

Τόπος

Pueblo (Google, OSM)
Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela861

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 05:14 ΜΜ MDT
Euphorbia dentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Euphorbia dentata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela861

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 05:14 ΜΜ MDT
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela861

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:01 ΜΜ MDT

Τόπος

Rye, CO 81069, USA (Google, OSM)
Bouteloua curtipendula - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Bouteloua curtipendula, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecmck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:49 ΠΜ MST
Elymus elymoides - Photo (c) Patrick Dockens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Patrick Dockens
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Elymus elymoides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:55 ΠΜ MST
Berberis repens - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Berberis repens, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:53 ΠΜ MST
Populus tremuloides - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:09 ΜΜ MST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:19 ΜΜ MST
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Linaria dalmatica, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:17 ΜΜ MST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:09 ΜΜ MST
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:26 ΜΜ MST
Cercocarpus montanus - Photo (c) Carol Jacobs-Carre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Cercocarpus montanus, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:11 ΜΜ MST
Argemone polyanthemos - Photo (c) Andy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Argemone polyanthemos, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamesser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:07 ΜΜ MST
Liatris punctata - Photo (c) palr76, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Liatris punctata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curt_nimz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:21 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Grindelia squarrosa - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Grindelia squarrosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

curt_nimz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:04 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curt_nimz

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:03 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Clematis orientalis - Photo (c) Cassie Valenti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cassie Valenti
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Clematis orientalis, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curt_nimz

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:08 ΠΜ MDT

Ετικέτες

Euphorbia dentata - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Euphorbia dentata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkalka

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:29 ΜΜ MDT
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Linaria dalmatica, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkalka

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:29 ΜΜ MDT
Λιναρία - Photo (c) Thanasis Papanikolaou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thanasis Papanikolaou
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pouletnatures

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 01:20 ΜΜ MST
Bouteloua gracilis - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη nickrace94: Bouteloua gracilis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 22