Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Huasco, CL-AT, CL (Google, OSM)
Bomarea ovallei - Photo (c) María Eugenia Corbalán, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by María Eugenia Corbalán
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Bomarea ovallei, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 04:07 PM -03
Calliandra chilensis - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Romina Yáñez Jiménez
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Calliandra chilensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 04:01 PM -03
Cordia decandra - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Cordia decandra, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:33 PM -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουανάκο (Lama guanicoe)

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:15 PM -03
Γουανάκο - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Γουανάκο (Lama guanicoe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:57 PM -03
Callopistes maculatus - Photo (c) Matías Faúndez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matías Faúndez
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:47 PM -03
Adesmia argentea - Photo (c) Bernardo Segura Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bernardo Segura Silva
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Adesmia argentea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:03 PM -03
Miqueliopuntia miquelii - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Romina Yáñez Jiménez
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Miqueliopuntia miquelii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:30 PM -03

Περιγραφή

Gran parche

Tetragonia - Photo (c) arnel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arnel
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Γένος Tetragonia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:30 PM -03

Περιγραφή

Gran parche

Schizopetalon - Photo (c) Aina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aina
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Γένος Schizopetalon, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:31 PM -03
Zephyra elegans - Photo (c) Jardín Botánico Nacional, Viña del Mar, Chile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Zephyra elegans, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:31 PM -03
Zephyra compacta - Photo (c) Guillermo Luna-Jorquera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillermo Luna-Jorquera
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Zephyra compacta, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:32 PM -03
Oziroe biflora - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Oziroe biflora, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:47 PM -03
Nolana divaricata - Photo (c) catarata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Nolana divaricata, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 05:00 PM -03
Zephyranthes bagnoldii - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Zephyranthes bagnoldii, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:01 AM -03
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 07:32 PM -03
Cumulopuntia sphaerica - Photo (c) Martin Lowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Lowry
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Cumulopuntia sphaerica, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:45 PM -03
Argylia radiata - Photo (c) iibarra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Argylia radiata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas-kv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 07:31 PM -03
Argylia radiata - Photo (c) iibarra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Argylia radiata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 03:42 PM -03
Acrisione denticulata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Acrisione denticulata, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:31 AM -04
Leptotes trigemmatus - Photo (c) matias saa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by matias saa
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Leptotes trigemmatus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:21 AM -04
Astylus trifasciatus - Photo (c) javiergross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by javiergross
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Astylus trifasciatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sur_endemico

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:37 AM -04
Calandrinia ciliata - Photo (c) kqedquest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Calandrinia ciliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 01:22 PM -03
Loasa tricolor - Photo (c) Rocío Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Loasa tricolor, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:17 PM -04
Bahia ambrosioides - Photo (c) Jorge Herreros de Lartundo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Herreros de Lartundo
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Bahia ambrosioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:17 PM -04
Trichocereus chiloensis litoralis - Photo (c) Benito Rosende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benito Rosende
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Trichocereus chiloensis ssp. litoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:15 PM -04
Loasa tricolor - Photo (c) Rocío Ramírez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Loasa tricolor, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:07 AM -04
Zephyranthes phycelloides - Photo (c) Diego Almendras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Diego Almendras
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Zephyranthes phycelloides, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:10 AM -04
Lepechinia salviae - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Lepechinia salviae, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aricafoix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:00 PM -04
Zephyranthes phycelloides - Photo (c) Diego Almendras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Diego Almendras
Η ταυτότητα του χρήστη niboldus: Zephyranthes phycelloides, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 323