Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:14 PM NZST
Stathmopoda aposema - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Stathmopoda aposema, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:59 PM NZST
Scopariinae - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Υποοικογένεια Scopariinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:58 PM NZST
Pseudocoremia productata - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Pseudocoremia productata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:56 PM NZST
Isotenes miserana - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Isotenes miserana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:59 PM NZST
Anarsia dryinopa - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Anarsia dryinopa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:54 PM NZST
Culladia cuneiferellus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Culladia cuneiferellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:03 PM NZST
Declana leptomera - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Declana leptomera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:04 PM NZST

Περιγραφή

Bit of guess.

Declana leptomera - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Declana leptomera, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:05 PM NZST

Περιγραφή

A guess.

Leuroperna sera - Photo (c) Nicholas John Fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas John Fisher
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Leuroperna sera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:16 PM NZST

Περιγραφή

P. notophaea?

Planotortrix notophaea - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Planotortrix notophaea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:16 PM NZST
Culladia cuneiferellus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Culladia cuneiferellus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:52 PM NZST

Περιγραφή

Drawn to light. Female shoulder padded form sometimes seen here.

Pseudocoremia suavis - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Pseudocoremia suavis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:52 PM NZST

Περιγραφή

Drawn to light.

Xyridacma veronicae - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Xyridacma veronicae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnssc

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:14 AM NZST

Περιγραφή

Attracted to porch light

Ichneutica ustistriga - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Ichneutica ustistriga, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 07:53 AM NZST

Περιγραφή

On uplight

Scopula rubraria - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Scopula rubraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:31 AM NZST
Xanthorhoe semifissata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Xanthorhoe semifissata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:37 PM NZST

Περιγραφή

alas, only got one moth before rainclouds started rolling up the valley and had to pack everything up again.

Meterana vitiosa - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Meterana vitiosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert2021

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:04 AM NZST
Spodoptera litura - Photo (c) Craig Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Williams
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Spodoptera litura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:23 PM NZST
Physetica longstaffi - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Physetica longstaffi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:19 PM NZST

Περιγραφή

tiny pretty much entirely grey, nondescript, pug moth, though some orange scales evidant in last photo

Eupitheciini - Photo (c) James Tweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Tweed
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Φυλή Eupitheciini, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:14 PM NZST
Tortricidae - Photo (c) Siupoon Kwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Siupoon Kwan
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Οικογένεια Tortricidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 03:07 PM NZST
Catamacta gavisana - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Catamacta gavisana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alimathias

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:59 PM NZST
Eudonia atmogramma - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Eudonia atmogramma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alimathias

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:02 PM NZST

Περιγραφή

Just trying to relax and clean my antennae and some weirdo’s trying to take a photo of me! Attracted to LED porch light

Monopis ethelella - Photo (c) Aalbert Rebergen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aalbert Rebergen
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Monopis ethelella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:12 AM NZST
Chloroclystis filata - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Chloroclystis filata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alimathias

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:59 PM NZST

Περιγραφή

Attracted to downlight LEDs at front of house

Epyaxa rosearia - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Epyaxa rosearia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:03 PM NZST
Planotortrix notophaea - Photo (c) Angela  Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angela Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Planotortrix notophaea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:10 PM NZST
Ctenopseustis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Γένος Ctenopseustis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alimathias

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 07:57 PM NZST

Περιγραφή

Attracted to downlight LEDs at front of house

Epyaxa rosearia - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Epyaxa rosearia, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiaishome

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 05:52 PM NZST
Spodoptera litura - Photo (c) Craig Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Williams
Η ταυτότητα του χρήστη nhudson: Spodoptera litura, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 44826