Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickvenegashuidobro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Curicó, CL-ML, CL (Google, OSM)
Calyptocephalella gayi - Photo (c) Felipe Rabanal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Rabanal
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Calyptocephalella gayi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sausalsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 03:45 ΜΜ -03
Brachystele unilateralis - Photo (c) Nodora L. Moyano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nodora L. Moyano
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Brachystele unilateralis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateobrosel

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:52 ΜΜ -04
Polybetes martius - Photo (c) Rigoberto Yáñez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rigoberto Yáñez
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Polybetes martius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisalazarf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 04:19 ΜΜ -04
Scurria zebrina - Photo (c) Erasmo Macaya Horta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya Horta
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Scurria zebrina, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisalazarf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 04:24 ΜΜ -04
Scurria zebrina - Photo (c) Erasmo Macaya Horta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya Horta
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Scurria zebrina, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapazdeciudad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 05:49 ΜΜ -03
Adetomeris erythrops - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Adetomeris erythrops, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapazdeciudad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 05:49 ΜΜ -03
Ormiscodes amphimone - Photo (c) Betzabe Miranda Arroyo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Betzabe Miranda Arroyo
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Ormiscodes amphimone, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:39 ΜΜ -04
Geositta punensis - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Geositta punensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapazdeciudad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 08:58 ΜΜ -03

Τόπος

Lago Rapel (Google, OSM)
Adetomeris erythrops - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Adetomeris erythrops, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felidae65

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 10:12 ΠΜ -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Nicolas Mazzini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Mazzini
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ann19745

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024

Τόπος

Chili (Google, OSM)
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabssss

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Rhinella spinulosa - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Valdes Guzman
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Rhinella spinulosa, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliotorresm19

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 07:03 ΜΜ -03
Scelorchilus rubecula - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pedro vargas
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Scelorchilus rubecula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapi45

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 01:35 ΜΜ -03
Chloephaga hybrida - Photo (c) Brendan Murtha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brendan Murtha
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Chloephaga hybrida, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Pudu puda

Παρατηρητής

paula94230

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Bío-Bío, CL (Google, OSM)
Pudu puda - Photo (c) [2], μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Pudu puda, Ένα μέλος του Καπρεολίνες (Υποοικογένεια Capreolinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando39534

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 07:32 ΠΜ -03
Rhyephenes gayi - Photo (c) Daniel Llavaneras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Llavaneras
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Rhyephenes gayi, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tama_cat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Palena, CL-LL, CL (Google, OSM)
Campephilus magellanicus - Photo (c) Liam Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Campephilus magellanicus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josemariasepulvedaurrutia

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 01:42 ΜΜ -03
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 11:31 ΜΜ -03
Coenypha ditissima - Photo (c) MatiasG, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by MatiasG
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Coenypha ditissima, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeguzmansalazar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 08:00 ΜΜ -03
Metepeira - Photo (c) Ivan L. F. Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ivan L. F. Magalhaes
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabifergc

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024
Phrixotrichus - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Γένος Phrixotrichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisalazarf

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 06:56 ΜΜ -03
Taliepus dentatus - Photo (c) Paula González Valderrama, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paula González Valderrama
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Taliepus dentatus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisalazarf

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 08:14 ΜΜ -03
Scurria zebrina - Photo (c) Erasmo Macaya Horta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya Horta
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Scurria zebrina, Ένα μέλος του Πατελογαστερόποδα (Υφομοταξία Patellogastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nublenaturaleza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2009 11:47 ΠΜ -03

Περιγραφή

O Chilecicada occidentis?

Chilecicada - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Γένος Chilecicada, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celesteandrea

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 12:31 ΜΜ -04

Περιγραφή

Albatro de ceja negra

Thalassarche melanophris - Photo (c) aeb95f, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Thalassarche melanophris, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreanaturalista

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:36 ΜΜ -03
Fascicularia bicolor - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Fascicularia bicolor, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_recolector

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 06:52 ΜΜ -04
Phaeoclavulina flaccida - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Phaeoclavulina flaccida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_recolector

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:01 ΜΜ -04
Hericium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Γένος Hericium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nublenaturaleza

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 12:19 ΜΜ -03
Pompilocalus - Photo (c) orlandomontes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orlandomontes
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Γένος Pompilocalus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegomontero

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 01:15 ΜΜ -03
Parabuteo unicinctus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη ngen_foyentu: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 208