Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:57 AM -03
Pleurodema borellii - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Pleurodema borellii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:57 AM -03
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019
Pleurodema borellii - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Pleurodema borellii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2012 04:53 PM -03

Ετικέτες

Pleurodema borellii - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Pleurodema borellii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 11:01 PM CET
Rhinella - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Γένος Rhinella, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2019 04:17 PM CET
Melanophryniscus rubriventris - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Melanophryniscus rubriventris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2017 06:30 PM -03
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2011 11:57 PM -03
Rhinella arenarum - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 10:57 AM -03
Pleurodema borellii - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Pleurodema borellii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 11:41 PM -03
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 11:41 PM -03
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 12:35 PM -03
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 05:55 PM CET
Melanophryniscus rubriventris - Photo (c) Carlos Otávio Gussoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Otávio Gussoni
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Melanophryniscus rubriventris, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 01:28 AM CET
Pleurodema borellii - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Pleurodema borellii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 01:28 AM CET
Physalaemus cuqui - Photo (c) Diego Alfonso Rosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Diego Alfonso Rosa
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Physalaemus cuqui, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 01:28 AM CET
Physalaemus - Photo (c) adrianomaciel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adrianomaciel
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Γένος Physalaemus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hchavez

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 07:56 AM WET
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 06:53 PM HST
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielm23

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 06:49 PM -03
Phyllomedusa sauvagii - Photo (c) Leandro Malta Borges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leandro Malta Borges
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Phyllomedusa sauvagii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 07:59 PM CEST

Περιγραφή

Physalaemus sp. or Alsodes sp. ?

Pleurodema - Photo (c) Damián Ganime, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damián Ganime
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Γένος Pleurodema, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 08:58 PM CEST
Boana riojana - Photo (c) Arturo Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Boana riojana, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laupe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 08:00 PM UTC
Scinax fuscovarius - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Scinax fuscovarius, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia324

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 08:48 PM -03

Περιγραφή

Pasa algo si lo toco con las manos? Tengo niños, no quiero q les tengan miedo pero no estoy segura de dejarlos que los toquen/agarren.

Rhinella arenarum - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2008 08:54 PM -04
Scinax nasicus - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Arregui
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Scinax nasicus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 07:16 PM -03
Rhinella arenarum - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 07:16 PM -03
Rhinella - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Γένος Rhinella, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcornell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 07:16 PM -03
Αμφίβια - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelo69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 11:33 AM +03
Phyllomedusa sauvagii - Photo (c) Leandro Malta Borges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leandro Malta Borges
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Phyllomedusa sauvagii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelo69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 11:33 AM +03
Phyllomedusa sauvagii - Photo (c) Leandro Malta Borges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leandro Malta Borges
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Phyllomedusa sauvagii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davideleoberton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 02:28 AM CET
Scinax fuscovarius - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ngbt515: Scinax fuscovarius, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30