Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ren_hoekstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:46 PM SAST
Stoebe muirii - Photo (c) Angela Noske, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela Noske
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe muirii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robyn_lister

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:10 PM SAST
Stoebe muirii - Photo (c) Angela Noske, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela Noske
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe muirii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:43 PM SAST
Stoebe muirii - Photo (c) Angela Noske, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela Noske
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe muirii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carriepeter

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:18 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Stoebe phyllostachya - Photo (c) Nanna Joubert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nanna Joubert
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe phyllostachya, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2011

Τόπος

stillbay (Google, OSM)

Περιγραφή

Stoebe muirii


In Canca Limestone fynbos (Stilbaai)
Stoebe muirii - Photo (c) Angela Noske, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela Noske
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe muirii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvettevanwijk1941

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2014 10:15 AM SAST
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2013 01:32 PM SAST

Ετικέτες

Rhynchopsidium pumilum - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Rhynchopsidium pumilum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2012

Περιγραφή

Skilpadteebossie - Leysera gnapgalodes


Growing in the fire break on top of the mountain. Big, yellow flowers!

*The SANBI Red List only have two species, iSpot autocomplete has many? - old names?
Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:47 AM SAST

Ετικέτες

Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunseed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 04:04 PM SAST
Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 12:19 PM SAST
Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:40 AM SAST

Περιγραφή

Next to the road.

Ετικέτες

Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vestigialamentum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 05:16 PM SAST
Leysera gnaphalodes - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nigel Forshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Leysera gnaphalodes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zethup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:03 AM SAST

Τόπος

Swartland, WC, ZA (Google, OSM)
Didelta carnosa - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by riana60
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Didelta carnosa, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:22 PM SAST
Oedera - Photo (c) Gawie Malan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gawie Malan
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Γένος Oedera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 10:29 AM SAST
Pteronia camphorata - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Pteronia camphorata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

tallie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:13 PM SAST
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 04:40 PM SAST
Rhynchopsidium sessiliflorum - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Rhynchopsidium sessiliflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:10 PM SAST
Syncarpha affinis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Syncarpha affinis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 04:40 PM SAST
Syncarpha affinis - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Syncarpha affinis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:02 PM SAST
Oedera calycina - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Oedera calycina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:18 PM SAST
Oedera calycina - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Oedera calycina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:48 PM SAST
Osteospermum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Arthur Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Γένος Osteospermum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniepalm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:23 PM SAST
Osteospermum polygaloides - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Osteospermum polygaloides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knysna_wildflowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 04:44 PM SAST
Osteospermum polygaloides - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Osteospermum polygaloides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamyfredericks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 02:02 PM SAST
Myrovernix glandulosus - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Myrovernix glandulosus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 03:23 PM SAST
Ifloga - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Γένος Ifloga, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryfveer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:58 AM SAST
Stoebe capitata - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Stoebe capitata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markberry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 12:42 PM HST
Seriphium incanum - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Seriphium incanum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:10 AM SAST
Disparago anomala - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jeremy Gilmore
Η ταυτότητα του χρήστη ngb: Disparago anomala, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1262